Blog: Een bouwcoördinator? De juiste aanpak?

Posted by Maaike Deverwerre On 6 oktober 2017 om 15:27

#bouwmanagement, #bouwcoördinatie, #studiebureau, #ingenieursbureau, #macobo, #bouwcoördinator

2017.10.09 Blog Bouwcooerdinatie

Het ontwikkelen van een winstgevend bouwproject vergt een deskundige aanpak. Met een goede en doorgedreven bouwcoördinatie van bij de start van uw project behaalt u een beter resultaat, mits de juiste aanpak!

Met een ruime praktijkervaring in de bouwsector geeft Macobo bouwadvies op maat: zowel technisch als financieel. Wij stellen hierbij het belang van onze klant en zijn investering centraal.

Een degelijk bouwadvies gaat ons inziens uit van een totaalconcept, waarin alle elementen van het bouwproces worden doorlopen en telkens de impact op het budget wordt afgetoetst. Onze bouwcoördinatoren worden hierbij omringd door maar liefst 40 gespecialiseerde collega’s. Ingenieurs stabiliteit, speciale technieken, bouwakoestiek en infrastructuur, alsook EPB-verslaggevers en veiligheidscoördinatoren, kunnen de bouwcoördinatoren bijstaan met hun expertise waar nodig. Dit is onze meerwaarde! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een doorgedreven nazicht van technische fiches en uitvoeringsdetails (zowel op bouwtechnisch vlak als conformiteit met EPB-regelgeving), de evaluatie van een complexe technische installatie, clash-detectie tussen stabiliteitselementen en technische installaties, etc. Zo zijn wij zeker dat onze klant krijgt wat werd beloofd.

Van ontwerpfase tot oplevering ontzorgen wij onze bouwpartners door een gefocuste begeleiding. Wij willen immers niet alleen de bouwheer ten dienste zijn, maar ook het ganse bouwteam moet zich 100% kunnen toeleggen op hun core business.

De investering in een bouwcoördinator van Macobo verdient zich terug door volgende 3 pijlers:

  • Tijdswinst
    Door een gestroomlijnd overleg met architecten, studiebureaus, aannemers, raden van bestuur, nutsmaatschappijen en een correcte inschatting en opvolging van de planning kunnen onze gespecialiseerde bouwcoördinatoren tijd voor u winnen. Time is money.
  • Kostenbesparing
    Onze bouwcoördinatoren hebben doorheen de jaren de nodige know how opgebouwd om door een bekwame aanbestedingsprocedure, concurrentiële offertes te bekomen waarbij meerwerken en onwenselijke verrekeningen achteraf worden vermeden.
  • Ontzorgen
    Onze bouwcoördinatoren werken al jaren met beproefde administratie tools, waardoor naast een duidelijke planning ook een duidelijk verslag wordt geschreven. Heldere taal door een vlotte en respectvolle communicatie met alle bouwpartners is essentieel.

Onze bouwcoördinatoren staan m.a.w. voor een zorgeloos verloop van uw bouwproject.

Maaike Deverwerre
md@macobo.be
0460 94 21 39

Maaike Deverwerre is Sales & Marketing Manager bij Macobo. Indien u meer informatie wenst over onze diensten, neem dan contact op met haar.