News: MACOBO breidt zijn dienstenpakket uit met Bouwmanagement

Posted by Maaike Deverwerre On 2 mei 2016 om 07:26

#bouwmanagement, #bouwcoördinatie, #projectontwikkeling, #architecten, #studiebureau, #ingenieursbureau, #macobo

2016.05.03 BLOG Bouwmanagement

Dit vraagt om een gesprek met oprichter en bestuurder ing. Davy Macquoi:

Wat heeft geleid tot de uitbreiding van het dienstenpakket met Bouwmanagement?

“We zijn voor projectontwikkelaars en overheden reeds jaren een betrouwbare partner voor de meest courante bouwstudies, zoals Stabiliteitsstudies, Studies Speciale technieken, EPB en Veiligheidscoördinatie. Doch gedurende de jaren stelden wij bij grotere werven vast dat sommigen van onze klanten nood hadden aan een betere en meer doorgedreven begeleiding van hun bouwprojecten. Er ontbreekt vaak een algemene coördinatieplanning waarin, naast de gewoonlijke planning van de hoofdaannemer, ook alle deadlines van de studies, activiteiten van nevenaannemers en andere relevante actoren op elkaar worden afgestemd. Dit is bij elk succesvol project een tool van onschatbare waarde, letterlijk en figuurlijk. Zonder planmatig management langs de kant van de bouwheer is het haast onmogelijk om de gewenste deadlines te halen, wat diverse narigheden en zelfs contractuele problemen zoals boetes met zich mee kan brengen. We zien ook vaak een gebrek aan degelijke communicatie tussen de partijen, binnen het bouwteam, niet moedwillig wellicht, elke partij en vooral de bouwheer heeft immers niet altijd de tijd en de moed om zich dagelijks intens bezig te houden met dat ene bouwproject. Initieel onbenullig lijkende details worden soms over het hoofd gezien of niet besproken, wat tot grote problemen en meerprijzen kan leiden. Het is mijn overtuiging dat er voor een groot aantal bouwprojecten met een beter bouwmanagement aan de meet een veel beter resultaat kan behaald worden ten voordele van de bouwheer. Daar willen wij onze klanten mee helpen.”

Wie zijn dan de bouwcoördinatoren bij Macobo?

“Wel uiteraard is het niet zo dat al onze medewerkers, dat zijn er een 40-tal intussen, ook goeie bouwcoördinatoren zijn. Ieder heeft bij ons zijn specifieke expertise en laat ons dat vooral zo houden. Binnen ons bureau bestaat de nieuwe dienst bouwmanagement, naast mezelf, uit bouwkundig ingenieurs Werner Geentjens en Koen Vangenechten. Ikzelf heb de voorbije decennia, naast mijn functie binnen Macobo, nog een groot aantal bouwprojecten succesvol geleid voor zowel aannemers, private bouwheren als overheden. Met ing. Werner Geentjens hebben we sinds kort een uitmuntend allround bouwmanager in onze rangen. Werner kan immers een palmares voorleggen van meer dan 20 jaren projectmanagement voor een groot architecten- en ingenieursbureau. Hij heeft ervaring met een diversiteit van bouwprojecten, van private residentiële complexen tot woonzorgcentra in PPS-constructies, etc. Ing. Koen Vangenechten is reeds sinds de opstart van ons studiebureau actief als ingenieur en projectleider in een paar bouwniches, zoals de begeleiding van asbest- en sloopwerven en specifieke renovaties zoals betonherstellingsprojecten. Wij hebben trouwens in het verleden nooit bouwbegeleiding geweigerd als we daar onze klant mee konden helpen en het een uitvoering of implementatie betrof van het door ons uitgevoerde studiewerk en expertise.”

Hoe pakt Macobo zo’n bouwcoördinatie-opdracht dan concreet aan?

“Allereerst is het zeer belangrijk de nodige input te ontvangen van de bouwheer en ontwerper. Wat wordt er effectief verwacht? Dan bedoel ik in eerste instantie niet zozeer de verwachtingen jegens de bouwmanager zelf, maar dan wel deze m.b.t. de bouwbudgetten en de gewenste return on investment. Welke problemen zijn er intussen al opgedoken bij het ontwerp of bij de bouwaanvraag? Waar lopen we mogelijk nog tegen aan bij de uitvoering? Uiteraard is het de bedoeling dat wij tijdens dergelijke eerste aftoetsingen vooral de minder ervaren klant al een eerste gratis begeleiding kunnen geven en tips & tricks uit het veld kunnen aanreiken, zodat het één en ander nog eens kan overdacht worden. Zodra er wordt besloten om samen te werken, viseren wij de budgeteringstabellen, worden technische meetings geregeld, worden zo nodig aanbestedingen georganiseerd al dan niet in samenwerking met de ontwerper, wordt een algemene coördinatieplanning opgesteld, enzomeer. Wij onderhandelen en overleggen met alle betrokken partijen zoals architecten, raden van bestuur, studiebureaus, aannemers, nutsmaatschappijen. Hierbij staat het belang van de bouwheer centraal. Tijdens de effectieve uitvoering van de werken is het zeer belangrijk dat deze documenten ook effectief dagelijks als tool worden gebruikt: budgetten moeten worden bewaakt, de coördinatieplanning moet worden aangepast aan de realiteit, er moet onmiddellijk bijgestuurd en gecommuniceerd worden zodat levertermijnen nog in overeenstemming zijn met elkaar, etc. In tussentijd ontlasten wij de bouwheer en ontwerper van diverse administratieve zaken, zoals het nazicht van vorderingsstaten en maken van werfverslagen. Van ontwerpfase tot oplevering ontzorgen wij m.a.w. onze klanten door een gefocuste begeleiding.

Wat is de meerwaarde om hiervoor met Macobo te werken?

“Zoals ik zopas al zei hebben we zeer ervaren en betrouwbare projectmanagers op onze payroll. Doch een niet te onderschatten meerwaarde hierbij is dat onze bouwcoördinatoren in ons kantoor dagelijks een rechtstreeks contact hebben met onze stabiliteitsingenieurs, met onze ingenieurs speciale technieken, met onze ingenieurs infrastructuur evenals onze EPB-verslaggevers en veiligheidscoördinatoren. Zij zijn voor onze bouwcoördinatoren een ideale bron van informatie of een welkome ‘second opinion’ in geval van onzekere situaties. Als wij het management bovendien kunnen combineren met de studies is er een nog groter voordeel te genieten in de vorm van tijdswinst en uitgespaarde frustraties voor alle overige bouwpartners, omdat alles door ons in eigen huis wordt geregeld ten gunste van de bouwheer en ontwerper.”

Maaike Deverwerre
md@macobo.be
0460 94 21 39

Maaike Deverwerre is Sales, Marketing & Quality Manager bij Macobo. Indien u meer informatie wenst over onze afdeling Bouwmanagement, neem dan contact op met haar.