Blog: Werken met nevenaannemers, het belang van communicatie en overleg op een bouwwerf

Posted by Jef De Mulder On 7 mei 2018 om 14:46

#ingenieursbureau, #macobo, #veiligheidscoördinatie, #studiebureau

2018.05.08 Blog Werelddag Veiligheid Large

Zaterdag 28 april was het Werelddag Veiligheid en Gezondheid op het werk. Aangezien een bouwplaats een van de meest riskante en veeleisende plekken is om te werken, benadrukken we hierbij graag het belang van een degelijke veiligheidscoördinatie.

Het aantal ongevallen met dodelijke afloop daalde volgens de Bouwunie van 23 in 2011 naar 14 in 2015. Het ziet ernaar uit dat die positieve trend zich verder zet, wat betekent dat een professionele veiligheidscoördinatie vruchten afwerpt, maar in 2017 werden in België nog elke dag vijf bouwwerven stilgelegd omwille van onveilige omstandigheden. Dus het kan nog altijd beter.

Werven worden groter, bouwwerken worden complexer en we merken dat bouwheren vanuit budgettaire overwegingen steeds vaker opdrachten in verschillende percelen aanbesteden. Met als gevolg dat er verschillende nevenaannemers op de werf actief zijn: een nevenaannemer voor de grondwerken, een andere voor de ruwbouwwerken, eentje voor elektriciteit, enz. Het gevaar is dat de beheersing van de verschillende veiligheidsrisico’s en de overkoepelende coördinatie op de werf in het gedrang komt. Een ervaren veiligheidscoördinator is vooral dan onontbeerlijk.

Bij Macobo gaat de rol van veiligheidscoördinator verder dan een louter controlerende en adviserende functie. Wij zien veiligheidscoördinatie als een sociale job. Het Veiligheids- en Gezondheidsplan, welke o.a. de afspraken vastlegt m.b.t. werfinrichting, de bouwplaatsregels en de te voorziene collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt opgesteld in overleg met de verschillende actoren. Ook tijdens de werken wordt overlegd met de werfleiding en met de bouwvakkers, die dankzij hun ervaring een meerwaarde zijn in het bepalen van preventiemaatregelen. Veiligheid op de werf is m.a.w. een kwestie van samenwerken.

Macobo heeft jarenlange ervaring in veiligheidscoördinatie van kleine tot grote projecten en het begeleiden van bouwheren, architecten en aannemers, met als resultaat een veiliger en goed gepland verloop van het project. 

Bron: (Bouwunie) en (Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk)

Jef De Mulder
jef.demulder@macobo.be

Jef De Mulder is Teamleader Veiligheidscoördinatie. Indien u meer informatie wenst over onze dienst Veiligheidscoördinatie, neem dan contact op met hem.