Case: Akoestiek voor gevangenisdorp Haren

Posted by Heidi Ruiz Villamil, Laurens Boeckx en Maaike Deverwerre On 9 mei 2022 om 09:41

#engineering, #construction

B2Ai EGM 4

Bij akoestische controlemetingen ontstaat er voor onze akoestische experten steeds een gevoel van trots. Mogen bijdragen aan de oplevering van het Harense gevangenisdorp was bovendien ook een tikkeltje spannend.

‘Jezelf een weg banen doorheen de verschillende veiligheidscorridors is al een unieke beleving op zich, maar opletten dat je niet per ongeluk  in de cellen van de gedetineerden opgesloten wordt tijdens de verschillende testmomenten maakt het wel een heel bijzondere ervaring. Alles is uiteindelijk goed gekomen, hoor.’
Heidi Ruiz Villamil, Projectingenieur Akoestiek

Het team, met onder andere architecten EGM & B2ai en THV Cafasso (aannemers Denys & FCC Construccion), is erin geslaagd een penitentiaire instelling met humane vormgeving te creëren. Detentie dient namelijk in relatie te staan met normalisatie, rehabilitatie en integratie, rekening houdend met de vereiste veiligheidsvoorschriften. Er waren tevens een pak technische uitdagingen en dat in combinatie met de strenge eisen van de opdrachtgever Regie der Gebouwen en gebruiker FOD Justitie. Additioneel wordt het project ook BREEAM gecertificeerd.

Wat betreft akoestiek stelde het BREEAM Bespoke programma vergelijkbare hoge eisen als wat we vast stellen in healthcare projecten. Deze eisen moesten in lijn gebracht worden met het programma van de FOD justitie en Regie der Gebouwen dat gebaseerd is op hun jarenlange praktische ervaring. Door een doorgedreven samenwerking met de verschillende stakeholders slaagde het team erin alles tot een goed einde te brengen.

Meer specifiek stond Macobo-Stabo in voor de akoestische studies tijdens de uitvoeringsfase. De focus van ons werk lag op het vermijden van overdreven lawaai dat het onveiligheidsgevoel van zowel personeel als de 1.190 gedetineerden vergroot. Concreet gaat het over het verminderen van lawaaivoortplanting, de klop- en stootgeluiden doorheen de betonnen structuur, en ook het zoeken naar vandaalbestendige geluidsabsorberende afwerkingen, het inrichten van specifieke ruimtes zoals rechtszalen, prikkelarme kamers en isoleercellen en de meer gangbare wonen-leren-werken ruimtes zoals klaslokalen, ateliers, leefruimtes en cellen.

‘Een bijkomende grote uitdaging voor het akoestisch comfort in het gevangenisproject van Haren was het vermijden van lawaaioverlast door de vliegtuigbewegingen van de naastliggende nationale luchthaven van Zaventem. De specificaties en de uitvoeringsdetails voor het maatwerk schrijnwerk werden door onsite metingen en een doorgedreven rekenmodel voor de geluidwering van de gevel op punt gezet. De geluidsisolatie van dit schrijnwerk, de onderlinge aansluiting van de prefab gefabriceerde betonnen cellen en de zeer specifieke celdeuren wordt steeds via proefopstellingen doorgemeten en de uitvoeringsdetails worden verder op punt gesteld.’ 
Laurens Boeckx, COO & Teamleader Akoestiek

VRT-nieuws bracht het project in woord en beeld, met een kort gesprek met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Maaike Deverwerre
Sales & Marketing Manager
maaike.deverwerre@macobo-stabo.be

Render: © B2ai - EGM

Wens je te weten wat we verder voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo-Stabo, op +32 460 94 21 39 of maaike.deverwerre@macobo-stabo.be