Case: AZ Diest, de eengemaakte zorgcampus vanuit BIM-perspectief

Posted by Astrid Demolder en Lieven Vanbergen On 11 oktober 2021 10:04

#engineering, #construction, #healthcare, #bim

AZ Diest macobo stabo 2

Zondag 19 september werd het officiële startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe stadsziekenhuis van AZ Diest en de eerste spadesteek was van de hand van minister van Volksgezondheid Wouter Beke. Een uitgelezen moment om deze innovatieve eengemaakte zorgcampus onder de loep te nemen, en dit vanuit het oogpunt van onze BIM-modelleurs Gebouwtechnieken Lieven Vanbergen en Astrid Demolder.

De volledig geïntegreerde BIM-aanpak tussen architect en ingenieurs

Bij Macobo-Stabo BIMmen we al sinds 2016, dus we hebben reeds een pak ervaring. Voor ons persoonlijk was het wel de eerste opdracht van deze schaal, het project is namelijk 21.600 m², en ook de volledig geïntegreerde BIM-aanpak tussen architect en ingenieurs stabiliteit en gebouwtechnieken was nieuw voor ons. Maar we hebben de kans met beide handen gegrepen, zonder blind te zijn voor mogelijke obstakels.

We gebruiken het softwarepakket Revit, waarin bijvoorbeeld de specifieke ziekenhuissymbolen nog in de kinderschoenen staan, en ook de families van elektriciteitstoepassingen zijn nog onvoldoende uitgewerkt voor de complexiteit van een ziekenhuisproject. De opbouw van het model met het juiste coördinatenstelsel was ook een hele opgave en dan is het handig een eigen BIM Coördinator in huis te hebben. Met de hulp van Benjamin Maes is dit relatief snel tot een goed einde gekomen.

Het BIM proces voor een ziekenhuisproject

We starten met het opmaken van de LIB’s, dat is de afkorting voor LokaalInhoudsBeschrijving. Deze lijst, van wat er allemaal nodig is in de lokalen voor de medische activiteiten, gaat van architectuur over technische apparatuur naar zelfs de meubelen. In het model zetten we die LIB’s om in Scope Boxes. Dit is een kijkdoos waardoor je als het ware het lokaal waaraan je werkt, isoleert van de overige ruimtes, en zo je volledige aandacht kan geven.

De wandaanzichten worden gemaakt d.m.v. Sections, die met de Scope Boxes op één Sheet worden samengebracht. Deze Sheet, een 2D lay-out van het plan, wordt omgezet naar PDF-formaat en voorgelegd aan de bouwheer voor overleg. De besprekingen gebeuren in een eerste, tweede en definitieve lezing, waarbij de bouwheer en de gebruiker - in dit geval het verplegend personeel, de dokters en de chirurgen - steeds opmerkingen mogen maken waarop wij of de architect de aanpassingen doorvoeren.

Het voordeel van een 3D-model is dat je meteen de wandaanzichten kan genereren, waardoor je onmiddellijk de gebouwtechnieken met stabiliteit en architectuur kan coördineren.

En dan op naar het definitieve ontwerp 

We dienen rekening te houden met de strenge normering die van toepassing is op ziekenhuizen. Macobo-Stabo kan gelukkig terugvallen op een jarenlange expertise in dit specifiek vakgebied, want de vorm van het gebouw en de inplanting van de technische ruimtes vroegen de nodige ervaring.

Daarnaast werd het project opgesplitst in drie blokken waarbij ieder blok een specifieke dienst behelst; elk met hun eigen technische eisen op gebied van verwarming, koeling en verluchting. Iedere afdeling heeft trouwens zijn eigen luchtgroep.

Het plaatsen van de specifieke elektrische ziekenhuissymbolen was een tijdrovende zaak, maar vooral de grootte van het model werd op een bepaald moment een probleem. Het werd zwaar en traag, en toen hebben we beslist het model voor de droge technieken te splitsen van de natte technieken om het werkbaar te houden. Hierbij konden we dan beide aparte modellen in elkaar linken om zo verder te coördineren.

De conclusie

Werken in 3D heeft het voordeel dat je alles zeer gedetailleerd in beeld kan brengen, waardoor eventuele conflicten met de architectuur of stabiliteit in het ontwerpstadium al worden gedetecteerd. De winst zit in het vermijden van kostbare uitvoeringsfouten op de werf en een kortere bouwperiode. Het vergt wel een hogere tijdsinvestering voor het studie- en modelleerwerk.

De ploeg van Macobo-Stabo heeft twee jaar aan het ontwerp gewerkt, dus ook de BIM-modelleurs stabiliteit en de ingenieurs van de diverse disciplines. We staan nu aan het begin van een drie jaar durend nieuwbouwproject dat zal resulteren in een eengemaakte zorgcampus met o.a. een nieuw chirurgisch dagcentrum, een afdeling voor moeder en kind, en een uitbreiding voor de afdeling geriatrie en revalidatie. Wij kijken alvast uit naar de verdere samenwerking met de partners.

Voor meer beeldmateriaal, check onze website.

Wil je weten wat onze collega’s nog te vertellen hebben over BIM en ziekenhuisprojecten?

Astrid Demolder
Projectassistent
BIM-modelleur Gebouwtechnieken
astrid.demolder@macobo-stabo.be

Lieven Vanbergen
Projectassistent
BIM-modelleur Gebouwtechnieken
lieven.vanbergen@macobo-stabo.be

Wens je te weten wat we voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo-Stabo, op +32 460 94 21 39 of
maaike.deverwerre@macobo-stabo.be