Blog: E-peil in 2016, een koude douche?

Posted by Pieter Mast On 7 december 2015 om 00:00

#epeil, #epb, #epbverslaggeving, #ventilatieverslaggeving, #studiebureau, #ingenieursbureau, #macobo

BLOG Pieter Mast E peil

De Vlaamse overheid verstrengt op 1 januari 2016 haar eisen op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat, kortweg de ‘EPB-eisen’. Concreet: het E-peil zakt van E60 naar E50, en dat zal niet zonder gevolgen blijven. Zo’n niveau is alleen haalbaar met een goed doordachte architectuur en de toepassing van nieuwe technieken. Wordt het vanaf 2016 een koude douche – letterlijk en figuurlijk? Denk goed na over uw bouwproject en laat alle waarden tot in het kleinste detail berekenen.

EPB is een totale methode om de energieprestatie van gebouwen te berekenen. Het gaat over EP (energieprestatie) en B (binnenklimaat). De energieprestatie van een gebouw drukt uit hoe een gebouw presteert op het vlak van energieverbruik, en het binnenklimaat wordt gekenmerkt door de binnenluchtkwaliteit en de kans op oververhitting.

De eisen voor thermische isolatie- en energieprestatie beperken het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties. De binnenklimaateisen waarborgen een goede binnenluchtkwaliteit. Als een gebouw aan de verschillende eisen voldoet, dan bevordert dat het algemene comfort van het gebouw.

Deze eisen voor isolatie, energie en binnenklimaat vertalen zich in België in het begrip ‘E-peil’: het primaire energieverbruik voor zowel woon- als utiliteitsgebouwen. In het E-peil komen onder andere ruimteverwarming, ventilatie, warm water, verlichting, gebruik van duurzame energie, bouwkundige en andere aspecten aan bod. Hoe lager het E-peil van een gebouw ligt, hoe energiezuiniger het is.

Als EPB-verslaggever gaat Macobo samen met het bouwteam steevast op zoek naar een combinatie om met de bouwkundige aspecten, installatietechnische keuzes en/of duurzame-energieopwekkers de opgelegde eisen te halen.

Het spreekt voor zich dat daar veel meer voor nodig is dan toen het E-peil nog E100 bedroeg, want ondertussen ligt het vereiste E-peil in Vlaanderen op E60. En het daalt verder, naar E50 in 2016, E40 in 2018, E35 vanaf 2020. Het einddoel is om in 2021 een E-peil van E30 te bereiken. We gaan dan bijna-energieneutraal of BEN-wonen.

De daling is indrukwekkend, tussen 2006 en 2021 een verschil van 70 E-peilpunten. Dat heeft een ingrijpend gevolg voor onze manier van bouwen en het kiezen van materiaal. In de evolutie van het gevraagde E-peil staan we nu voor de moeilijkste stap. Eenvoudige ingrepen volstaan niet meer, het komt erop aan nieuwe technieken te implementeren. Macobo volgt daarvoor de evolutie van vooruitstrevende producten op de voet. Denk aan een ventilatiesysteem C (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer) met een extra CO2-detectie en afvoerregeling in slaapkamers om het binnencomfort te optimaliseren.

Nieuwe uitdagingen bij de keuze van schrijnwerk

Voor de bouwheren zullen de verstrengde eisen zeker prijsconsequenties hebben, terwijl architecten op zoek moeten gaan naar oplossingen om hun creativiteit en de verstrengde eisen op elkaar af te stemmen. Mogelijke oplossingen om de verstrengde norm te halen zijn luchtdicht bouwen, EPB-aanvaarde bouwknopen implementeren, hernieuwbare energie gebruiken, nieuwe ventilatiesystemen implementeren en collectieve verwarmingssystemen ontwikkelen.

Bij Macobo zien we dat de normen vooral een invloed zullen hebben op de grootte van ramen in gebouwen en op het schrijnwerk en de beglazing ervan. De noodzaak aan beglazing met een betere U-waarde, denk bijvoorbeeld aan drievoudig glas met een U-waarde van 0,60W/m²K of dubbel glas met een zeer lage U-waarde zoals 0,80W/m²K, en betere profielen is groot. We zijn zelfs van mening dat traditionele aluminium schuiframen niet meer zullen volstaan. Fabrikanten zullen zeker met alternatieven komen of overschakelen naar hout of andere materialen.

Niet alleen het E-peil en eisen omtrent schrijnwerk zullen veranderen, ook worden er bijkomende verplichtingen opgelegd aan de aangifteplichtige omtrent het ventilatiesysteem. Zo moet er voor aanvang van werken door de ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp gemaakt worden, waarin het systeem tot in detail wordt beschreven.  Wij als ervaringsdeskundige besteden hier de dag vandaag al voldoende tijd aan, waardoor wij als studiebureau snel mee zijn met deze wetgeving.

Daarnaast wordt er verplicht een prestatieverslag af te leveren na oplevering. Uit dit verslag moet blijken dat het voorontwerp daadwerkelijk is uitgevoerd, onder andere door een meetrapport van de ventilatiedebieten en dergelijke.

Voordat u eraan begint

Hou goed de verschillende termijnen in het oog voor de invoering van de respectieve E-peilen. Als een dossier goedgekeurd wordt in een bepaalde periode, volstaat het om te voldoen aan het E-peil dat in die periode van kracht is, of de eisen welke de gemeente extra oplegt. Vooruitstrevende architecten kunnen nu al ontwerpen maken die voldoen aan het E-peil van E30 in 2021, maar dat is geen verplichting.

Een E-peil halen van E50 wordt een hele uitdaging. Voorkom een koude douche en doe een beroep op de kennis van Macobo.

ing. Pieter Mast
pm@macobo.be 
013 460 420

Pieter Mast is EPB-deskundige en expert hernieuwbare energie binnen de dienst speciale technieken bij Macobo. Hij volgt het EPB-dossier op de voet en adviseert bij bouwprojecten. Bent u voor uw bouwprojecten op zoek naar deskundig advies over de eisen en toepassing van de EPB-regelgeving? Neem dan contact op met Macobo. Pieter en zijn collega's helpen u graag verder.