Case: Logistiek Platform Gasthuisberg volop in bouw

Posted by Greta Brebels en Maaike Deverwerre On 11 juni 2021 11:42

#engineering, #construction, #healthcare

Logistiek Platform

Wist je dat er op een typische dag bij UZ Leuven maar liefst 4.000 leveringen gebeuren en dat er 5.500 maaltijden worden verwerkt? Dat er dagelijks 250 afvalkarren voor lediging worden afgevoerd langsheen een netwerk van tunnels over de hele campus? Om dit allemaal in goede banen te leiden wordt er nu volop gebouwd aan een nieuw Logistiek Platform. Macobo-Stabo verzorgt de ingenieursstudies en het bouwmanagement.

Concreet omvat het Logistiek Platform alle logistieke en facilitaire diensten en vormt het dus een belangrijke schakel in de werking van Campus Gasthuisberg. Bovendien komt er nog een open parkeergebouw met een capaciteit van 360 wagens en een ondergrondse stalling voor 2.500 fietsen. Het project wordt in drie fases uitgevoerd en tijdens het hele bouwtraject moeten alle diensten operationeel blijven.

Fase 1 bestaat uit de productie- en distributiekeukens, de goederenontvangst en de fietsenstalling; deze zijn de afgelopen maanden allemaal in gebruik genomen. Zo werden er gedurende maart stap per stap plekken verlaten die meer dan 40 jaar zorgden voor de maaltijden voor de patiënten en medewerkers. En door de nieuwe goederenontvangst die aansluit op de logistieke tunnel, worden de 4.000 leveringen die dagelijks aankomen, nu snel geleverd op de juiste plaats.’ - Greta Brebels, Projectcoördinator EIM (by Macobo-Stabo)

Het fietspunt, ontstaan uit een samenwerking met campussen KU Leuven en UCLL, werd dan weer begin mei officieel geopend en is beschikbaar voor werknemers, bezoekers en studenten. Fietsers kunnen vanop het fietspad rechtstreeks de nieuwe fietsenstalling binnenrijden via een tunnel onder de logistieke weg.  Het nieuwe gebouw zal dus niet alleen zorgen voor een efficiëntere locatie van de ondersteunende diensten, maar ook voor vlottere en veiligere verbindingen.

Het hele project is sterk gedetermineerd door de strenge functionele eisen. De bedrijfszekerheid speelt een grote rol, de facilitaire en logistieke diensten moeten gedurende het hele traject volledig operationeel blijven. Een uitgebreide testperiode ging bijvoorbeeld vooraf aan de eigenlijke inhuizing van de nieuwe keuken.

‘In die periode werden ook alle laatste opmerkingen van de controlerondgangen die horen bij de oplevering weggewerkt. Elke interventie achteraf in een dergelijke keuken moet maximaal vermeden worden in functie van HACCP. Ondertussen wordt de oude afgebroken om plaats te maken voor de volgende uitvoeringsfase.’ - Greta Brebels, Projectcoördinator EIM (by Macobo-Stabo)

Fase 2, het milieuplatform met een eigen containerpark, staat nu in de startblokken en voor fase 3, de apotheek, wordt de bouwaanvraag kortelings ingediend.

Lees hier wat onze experten verder nog te vertellen hebben over onze projecten op Campus Gasthuisberg:

Maaike Deverwerre
Sales & Marketing Manager
maaike.deverwerre@macobo-stabo.be

Leg je graag je vraagstuk rond je ziekenhuis- of zorgproject voor aan onze Teamleader Gebouwtechnieken Frank Mellaerts? Dat kan op +32 478 28 11 41 of frank.mellaerts@macobo-stabo.be