Case: Van conservenfabriek naar CO²-neutrale kmo-site

Posted by Maaike Deverwerre On 6 januari 2016 om 00:00

#projectontwikkeling, #architecten, #landschapsarchitectuur, #omgevingsaanleg, #infrastructuur, #studiebureau, #ingenieursbureau, #macobo

2016.01.07 BLOG La Corbeille

In opdracht van projectontwikkelaar Tervia’s staat Macobo in voor het volledige ontwerp van het domein La Corbeille, waarbij er een combinatie van kmo-, industrie- en retailzone wordt ontwikkeld. De voormalige conservenfabriek was van 1927 tot 2011 in Westmeerbeek gevestigd en was bij de lokale bevolking gekend als La Corbeille.

De ontwikkeling van deze site (14ha) geeft een hedendaagse invulling aan het domein. Macobo staat in voor het duurzaam en onderhoudsvriendelijk ontwerp van de wegenis, de parkeer-en laadzones en de groenaanleg. Ook de riolering wordt volgens de principes van de ‘ladder van Lansink’ ontworpen met aandacht voor hergebruik, maximale infiltratie d.m.v. waterpasserende klinkers en een buffersysteem (open wadi). De opmaak van de raming der werken, het lastenboek en de meetstaat en de coördinatie met de verschillende nutsmaatschappijen is in handen van de diensten Infrastructuur en Landschap binnen Macobo. Dit alles gebeurt in nauw overleg met opdrachtgever Tervia’s, de architect en de aannemer.

De industrie- en kmo-zone omvat het grootste deel van het project. De bedrijfsunits komen door hun modulair karakter tegemoet aan de noden van iedere koper of huurder en functioneren als opslagruimte, kantoor of werkruimte. De retailzone wordt gerealiseerd vooraan op de site en wordt omgeven door voldoende parkeerplaatsen zodat alle winkels optimaal bereikbaar zijn. Ook hier draagt de nodige groenaanleg bij tot een rustgevende en klassevolle uitstraling. En achteraan op de site, aansluitend op de Netevallei, wordt een ruime zone bestemd voor natuurgebied voorzien.

Site La Corbeille wil een groene voetafdruk nalaten. Zo zal de ganse site de stempel dragen van CO²-neutraliteit, waarbij het gebruik van groene energie een belangrijk onderdeel is. De nieuwbouw kmo-units voldoen aan de EPB-normen en scoren qua isolatiewaarde zelfs beter. Ze bereiken een K-peil van 19.

In het kader van dit project werkt Tervia’s samen met Macobo. “De persoonlijke, maar vooral deskundige stijl, overtuigde ons om Macobo als partner te kiezen voor dit grote project. Zo werd door Macobo de ganse wegeninfrastructuur in kaart gebracht, alsook de daarmee samenhangende infrastructuur van groenzone, parkeerzones, afwatering, riolering, infiltratiebekkens, etc. We schakelen hen in voor het totaalpakket dat onze site vereist.” vertelt Jeroen Labeeuw, projectcoördinator bij Tervia’s.

Maaike Deverwerre
md@macobo.be
0460 94 21 39

Maaike Deverwerre is Sales, Marketing & Quality Manager bij Macobo. Indien u meer informatie wenst over onze diensten, neem dan contact op met haar.