Blog: Wij BIMmen ook!

Posted by Maaike Deverwerre On 4 februari 2016 om 13:28

#architecten, #projectontwikkeling, #studiebureau, #ingenieursbureau, #macobo, #bim, #bimmen, #specialetechnieken, #stabiliteit

Naast de traditionele 2D software, werkt Macobo voor zijn studies meer en meer volgens het digitale “Bouw-Informatie-Model" oftewel “BIM”. Dit is een geïntegreerd proces waarmee professionals een gepland bouwproject in een 3D-model uitwerken. Het risico op verschillen tussen ontwerp, constructie en installatie wordt vermeden doordat alle onderdelen in één model worden geïntegreerd. Zo is het mogelijk om reeds in ontwerpstadium conflicten te detecteren tussen ontwerp en studies en tussen de diverse studies onderling. Ook is het mogelijk om de factor tijd en kosten mee op te nemen en zelfs de bestellingen in uitvoeringsfase.

Liesbeth Torfs, Diensthoofd Stabiliteit bij Macobo, licht toe: “De architect werkt plannen, aanzichten, perspectieven en doorsnedes uit in het 3D-model en daarin verwerken wij onze stabiliteitsberekeningen. Zo worden conflicten tussen het ontwerp en de structuur meteen bloot gelegd en kan de architect de nodige aanpassingen doen. Als het 3D-model wordt aangepast, dan wijzigen alle tekeningen en de daaraan gekoppelde gegevens automatisch. Alle betrokken partijen hebben op elk moment van het bouwproces toegang tot deze centrale database”.

“Omdat we met BIM zo gedetailleerd te werk gaan, kunnen we ook snel en makkelijk de diverse studies die hier intern gebeuren op elkaar afstemmen” zegt Diensthoofd Speciale Technieken, Jochim Vandebroek. “Het is dus niet alleen een communicatiemiddel naar externe betrokkenen, maar ook binnen ons studiebureau. De grootste conflicten liggen meestal tussen de stabiliteit en de speciale technieken, vnl. in kelders en schachten. Maar ook voor het op elkaar afstemmen van alle technieken is BIM een meerwaarde.” Over de samenwerking met bouwheer en aannemer vertelt Jochim nog: “Ook de bouwheer en de aannemer hebben toegang tot de centrale databank. De voordelen voor de aannemer is dat door de gecoördineerde, betrouwbare informatie materiaal- en hoeveelheidslijsten uit BIM gehaald kunnen worden, waarop de bestellingen kunnen gebeuren. En op het einde van de rit krijgt de bouwheer een compleet digitaal as-built plan in 3D, dat heel bruikbaar is voor herstellingen en onderhoud.”

“Bij klassiek 2D ontwerpen veroorzaken de wijzigingen vaak fouten die weer gecorrigeerd moeten worden en daardoor is het zeer arbeidsintensief en dus kostenbepalend” vult Liesbeth aan. “Als alle betrokkenen - architect, ingenieur, bouwheer, aannemer - in BIM werken verkorten we zowel de ontwerp- als de bouwperiode en vermijden we kostbare uitvoeringsfouten tijdens het bouwproces”.

Macobo heeft gekozen voor de software ondersteuning van i-Theses en werkt met de software paketten Revit voor de bouwkundige studies en met Civil 3D en InfraWorks voor de diensten Infrastructuur en Landschap. “Met InfraWorks is het mogelijk om 2D informatie zoals GIS exportbestanden, luchtfoto’s of DHM data snel en eenvoudig te vertalen naar een conceptueel 3D model” vertelt Tommy Liesenborgs, Dienshoofd Landschap bij Macobo. “Deze data kunnen dan ook nog worden uitgewisseld met de Civil 3D, de software voor het ontwerp en documentatie van civiele techniek.”

De uitbreiding van 'Consultaties' voor het Heilig Hart Ziekenhuis te Mol was voor Macobo de eerste kennismaking met BIM. De stabiliteitsstudies werden uitgevoerd voor THV Vanhout/Dillen Bouwteam/Machiels Building Solutions. Projectleider Ive Vranckx van Dillen Bouwteam : “Waarvoor wij in dit project BIM gebruiken is om alle technieken boven het verlaagd plafond te kunnen bepalen. Het plafond heeft een vrije hoogte van 45cm waar alle technieken in verwerkt worden. Hierdoor is de ganse structuur van het gebouw in 3D gezet en ook de technieken zijn in 3D geïmplementeerd. Hierdoor kunnen wij de “clashes” interferenties tussen verschillende technieken onderzoeken en bijsturen.”

Het Doorgangshuis i.o.v. Lions Club Tessenderlo is het volgende project dat op stapel staat. Het “huis” wordt gebouwd voor alleenstaanden of moeders met kind die woonbegeleiding nodig hebben vooraleer ze terug op eigen benen kunnen staan. Hiervoor werken we samen met Q-BUS Architectenbureau dat reeds ervaring heeft met BIMmen. Dirk Driesmans, architect-zaakvoerder bij Q-BUS: “ Wij werken al sinds 2007 met Revit Architecture, een CAD-software die vertrekt vanuit een 3D-model waaraan informatie wordt toegevoegd. Uit die virtuele maquette kunnen we vervolgens allerlei informatie halen. Het is een kleine stap om die informatie en ons 3D-model te delen met andere bouwpartners, zoals bijvoorbeeld Macobo. Zo wordt alle bouw-informatie op één plaats overzichtelijk samengebracht.”

Maaike Deverwerre
md@macobo.be
0460 94 21 39

Macobo is vragende partij voor het BIMmen van projecten. Voor meer informatie neem contact op met Maaike Deverwerre, Sales, Marketing & Quality Manager bij Macobo.