UZ Leuven, Operatiezalen en Recovery


Door de nieuwbouw van het gebouw “Kritieke Diensten” is het aantal operatiezalen van het ziekenhuis met 10 stuks verhoogd. Om de daaraan gekoppelde stijging van post anesthesie-plaatsen te voorzien, diende de bestaande PAZA (post anesthesie zorgen afdeling) verbouwd te worden.

Gezien er steeds een bepaalde capaciteit PAZA-plaatsen beschikbaar diende te blijven, moest de verbouwing gefaseerd worden uitgevoerd. Na de verbouwing van de PAZA zal deze niet alleen wat capaciteit en organisatie betreft aangepast zijn aan het nieuwe aantal operatiezalen, maar ook voldoen aan de hoogste bouwkundige en technische eisen voor dergelijke afdelingen.
De PAZA sluit aan bij het reeds bestaande operatiekwartier. Deze 16 operatiezalen worden bijkomend gerenoveerd.

Foto's: © archipelago-GAF-Macobo-Stabo

OK

Bouwheer UZ Leuven

Architect archipelago en GAF

Studies Stabiliteit
Gebouwtechnieken
Duurzaamheid

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen 5 werkdagen

VRAAG HIER UW OFFERTE