Gebouwtechnieken

MACOBO-STABO ontwerpt HVAC-, elektrische-, data-, domotica- en sanitaire installaties. Hierbij verzoenen wij de wensen van de gebruiker m.b.t. energieverbruik, duurzaamheid, onderhoudskosten met betrouwbaarheid van de technische installaties. Correcte dimensionering, opmaak van lastenboeken en meetstaten, budgetramingen en de nauwgezette opvolging van de uitvoering kunnen tot ons takenpakket behoren. 

Naast onze traditionele 2D-software, werken we voor onze studies meer en meer volgens het digitale Bouw-Informatie-Model" oftewel “BIM”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Revit. We bouwen onze berekende installaties in feite helemaal virtueel op in 3D alvorens ze in het echt te realiseren. Het is o.a. mogelijk om reeds in ontwerpstadium conflicten te detecteren met andere studies, zoals bijvoorbeeld een technisch kanaal dat dwars door de betonbalk van de stabiliteitsstudie gaat. Hierdoor verkorten we de bouwperiode en vermijden we kostbare uitvoeringsfouten tijdens de installatieperiode. 

We schenken bij onze technische studies bijzondere aandacht aan de mogelijke hernieuwbare energietoepassingen.

Onze divisie Gebouwtechnieken bevat een onderafdeling "Ziekenhuizen", die wordt bemand door een tiental ingenieurs met een bijzondere kennis en ervaring inzake de technische engineering van gebouwtechnieken in de ziekenhuis- en zorgsector.

Referenties

 • Antwerpen, CADIX
  Cadix Antwerpen
  “Het Eilandje” in Antwerpen zal de komende jaren grondig wijzigen. Verschillende ontwikkelaars zijn bezig met het uitwerken van nieuwe gebouwen. De Cadixwijk is daar één van. In opdracht van Construction & Investment Partner (CIP) voert MACOBO-STABO de studie uit van de gebouwtechnieken en de duurzaamheid binnen het project.

  Het prestigieuze project bestaat uit meer dan 200 appartementen, handelsruimtes, assistentiewoningen, horeca en kantoren. Inzake duurzaamheid ligt de ambitie voor dit project hoog met K18 voor de vijf blokken en E30 voor de appartementen.

  Met behulp van een warmtepomp wordt de warmte in de bodem gebruikt om de gebouwen te verwarmen op lage temperatuur.

  Lees meer
 • Leuven, hoofdkantoor CERA
  CERA

  100 jaar na de bouw van de “Volksbank van Leuven” in de Muntstraat keert CERA terug naar de plaats van haar roots in het hart van de historische stad.

  De site bevat 2 erkende monumenten, namelijk Hotel d’Eynatten en het Helleputtegebouw. Op de plaats waar het Huis der Vlaamse Leergangen stond komt een nieuwbouwcomplex.

  Geboeid door de combinatie van de moderne architectuur van Robbrecht & Daem en het historische kader dat bewaakt wordt door Studio Roma en ar-te is MACOBO-STABO erin geslaagd een technisch concept te bedenken dat een hoog ambitieniveau en respect voor het historisch kader perfect combineert. Geothermische energieopslag onder het nieuw gedeelte verzorgt de koeling en verwarming van de bestaande en nieuwe gebouwen. Luchtverdeling en verlichting zijn subtiel geïntegreerd in het ontwerp.

  Lees meer
 • Leuven, Horenblazer
  Horenblazer 1

  Projectontwikkelaar ViRiX realiseert op de voormalig Inbev-site te Leuven, DijleDelta, het gebouw De Horenblazer. Naast een opengemaakte Dijle-arm biedt het gebouw plaats voor 30 appartementen en studio’s. 24 appartementen vallen onder het concept ‘stadswoningen’.
  MACOBO-STABO verzorgt het technisch ontwerp van de appartementen binnen het vooropgestelde budget. De dienst duurzaamheid verzorgt bijkomend de EPB-berekeningen en speelt een adviserende rol in de duurzaamheidsambitie van de bouwheer. Met behulp van een persoonlijke PV-installatie per appartement kan deze behaald worden.

  Lees meer
 • Antwerpen, Scholen Van Morgen
  MAC03401.A Topsportinternaat Wilrijk POLO Architects 1

  Scholen van Morgen’ is een PPS (publiek-private samenwerking) tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse overheid. Het programma omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van 182 schoolgebouwen.

  POLO Architects staat in voor het architecturaal ontwerp en MACOBO-STABO verzorgt de studies stabiliteit en speciale technieken van twee schoolbouwprojecten. In Wilrijk komt een topsportinternaat van 2.000m² voor 60 leerlingen en bij de projectzone BlueGate, ook gekend als Petroleum Zuid, komt een campus van 10.000m² voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en volwassenonderwijs in dag en/of avond school.

  Foto’s (voorlopige ontwerpen): POLO Architects.

  Lees meer
 • Leuven, Tweewaters
  vaartkom leuven zicht

  Op de voormalige InBev-site aan de Leuvense Vaartzone loopt één van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten. In opdracht van AG Real Estate en naar ontwerp van Xaveer De Geyter Architects (XDGA) voert MACOBO-STABO de studie van de gebouwentechnieken en van de duurzaamheid uit voor de nieuwe stadswijk Tweewaters.
  De eerste fase omvat twee gebouwen: een balkvormige woonblok (89 appartementen, 55 assistentiewoningen en 6 handelpanden) en een woontoren (65 appartementen). Ook een nieuwe ondergrondse parking wordt voorzien, die verbonden is met de bestaande parking Tweewaters.

  Lees meer
 • Antwerpen, Zurenborg Poort
  Antonissen Project Management 1 Medium

  Dit project, met zijn tijdloze architectuur, is gelegen aan de Plantin en Moretuslei in de historische wijk Zurenborg, sinds 1984 een beschermd stadsgezicht. Zurenborg Poort is een hedendaags nieuwbouwproject bestaande uit 4 woningen en 71 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers en commerciële ruimtes op het gelijkvloers.

  CONIX RDBM Architects en MACOBO-STABO waren van meet af aan voorstander om het project uit te werken via de BIM-werkmethodiek. De ontwerpvergaderingen, waar de communicatie in het model gebeurde, heeft de bouwheer overtuigd om mee in te stappen in het proces. De communicatie verloopt via BIM-collab en issues worden opgelost op de BIM-reviewmeetings.

  Renders: ©Antonissen Project Management

  Lees meer
 • Antwerpen, Harmoniewijk
  Cores Harmoniestraat 9 1 Medium Small

  Cores Development kocht de vroegere site van de Crelan-bank en nam zelf zijn intrek in het gerenoveerde herenhuis aan de Mechelsesteenweg. De rest van de site krijgt een nieuwe invulling met een mix van klassieke woonfuncties, assistentiewoningen en kantoren. Tegen eind 2019 is de hele site vernieuwd en zal er in de Harmoniewijk 17.000 m² extra woon- en werkruimte beschikbaar zijn.

  De Harmoniewijk biedt zijn toekomstige bewoners een fantastische omgeving, waar jong en minder jong, single en gezin zich helemaal thuis zullen voelen. MACOBO-STABO is fier de studies voor deze projecten te mogen uitvoeren. Van stabiliteit over speciale technieken en EPB-verslaggeving naar veiligheidscoördinatie

   Foto's: Cores Development

  Lees meer
 • Merelbeke, UGent
  StaboUgent 55

  Een nieuwbouw voor de faculteit Diergeneeskunde op de campus in Merelbeke:
  - restaurant met 250 zitplaatsen
  - regeneratiekeuken
  - fietsenparking met 200 plaatsen

  Het restaurant vormt een ontmoetingsplek en de toegangspoort tot de campus.

  Bij gebrek aan een BEN-definitie voor restaurant vanwege de overheid is er in overleg en op basis van de ambitie van UGent een eigen eisenpakket gedefinieerd waarbij “Bijna” energieneutraal verder gaat dan enkel verwarming en koeling compenseren.

  Na het ontwerpproces is het gebouw zelfs volledig energieneutraal.

  Lees meer
 • Dilsen-Stokkem, Chirohuis De Kalei
  Macobo Referentie Dilsen-Stokkem, Chirohuis De Kalei

  De Kalei is een recreatiedomein van zeven hectare bos en speelterreinen op de rand van de Maasvallei. Volop in het groen met het Nationaal Park der Hoge Kempen als buur en omsingeld door 400 ha Limburgse bossen!

  In 2015 schreef Chirojeugd Limburg een architectuurwedstrijd uit voor de nieuwbouw van het jeugdverblijfcentrum. Contour Architecten werd laureaat en schakelde MACOBO-STABO in voor de studies stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving en de veiligheidscoördinatie.

  Het kamphuis is opgebouwd uit 3 ellipsen, die zich uitstrekken in het speelbos van de Kaleisite. De beleving van de bosrijke omgeving staat centraal en speelt een belangrijke rol binnen het concept en het volumespel van het kamphuis.

  Lees meer
 • Antwerpen, Rijnpoort
 • Hasselt, Quartier Bleu
  Hasselt quartier bleu

  De aannemers Houben en Strabag deden een beroep op MACOBO-STABO om een nieuwe Hasseltse luxeparking sneller en economischer te kunnen bouwen. Met een uitvoeringsstudie stabiliteit droeg MACOBO-STABO zijn steentje bij aan een groot stadsontwikkelingsproject (Quartier Bleu) dat van de ‘Blauwe Boulevard’ één van de boeiendste plekjes van Hasselt moet maken.

  Lees meer
 • Arendonk, B&R Bouwgroep
  Macobo Referentie BEN-kantoor

  Het nieuwe bedrijfspand voldoet aan de strenge BEN-eisen (Bijna Energie Neutraal) en is voorzien van zonnepanelen en geothermie. De extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. MACOBO-STABO verzorgde de Haalbaarheidsstudies, EPB-verslaggeving, Studies Speciale Technieken en de Veiligheidscoördinatie. Er werd o.a. gebruik gemaakt van LED verlichting, zonnepanelen en geometrie. Passief koelen werd specifiek gekozen om een zeer laag E-peil te bekomen. Niet alleen de technieken werden zorgvuldig gekozen, ook de materialen zijn vooraf grondig besproken en berekend.

  Lees meer
 • Genk, Parkpaviljoen La Biomista
  Macobo Referentie Genk, Park paviljoen La Biomista

  Stad Genk heeft er voor geopteerd om het mijnterrein Zwartberg een betekenisvolle nieuwe functie te geven: een artistiek natuurpark. Het wordt een artistiek-toeristische site die erfgoed, hedendaagse kunst en bioculturele diversiteit op een unieke manier combineert.

  Er wordt tevens een parkpaviljoen voorzien, ontworpen door Van Belle & Medina. Naast sanitair en workshopruimte voorziet het paviljoen ook een plek voor dierenverzorging. MACOBO-STABO staat in voor de studies speciale technieken, EPB-verslaggeving en de veiligheidscoördinatie.

  Het gebouw wordt ontworpen in functie van de nodige binnen- maar ook buitenruimte. Een maximale wisselwerking tussen interieur en exterieur worden een extra kwaliteit. Het paviljoen wordt gezien als een link in dit landschappelijke decor. De interventie heeft een impact zowel op de site, infrastructuur, landschap en doorwaadbaarheid.

  Lees meer
 • Aarschot, Ter Heide
  Macobo Referentie Aarschot, 84 woonunits Ter Heide

  Hooyberghs, dochterbedrijf van B&R Bouwgroep, bouwt 84 sociale wooneenheden te Aarschot. Het project bestaat uit een mix van appartementen en woningen en kreeg vanwege zijn ligging de naam Ter Heide mee. De bouw zal gebeuren in twee fases en kwam tot stand binnen een CBO-procedure, een initiatief waarmee VMSW sociale woningen wil laten bouwen door projectontwikkelaars.

  2DVW Architects staat in voor het ontwerp van de gebouwen en MACOBO-STABO verzorgt de studies stabiliteit, technieken, EPB-verslaggeving en veiligheidscoördinatie. Ook het ontwerp van de omgevingsaanleg met bijhorende wegenis en riolering gebeurt door MACOBO-STABO.

  Foto’s: 2DVW Architects

  Lees meer
 • Beverst, WZC Beversthuis
  Beversthuis

  Naast het bestaande rusthuis heeft vzw Sint-Barbara een nieuw woonzorgcentrum met drie verdiepingen gebouwd. Er zijn 104 kamers in een modern kader opgetrokken die voorzien in alle comfort voor de bewoners. Op de plaats van het bestaande rusthuis is in 2e fase een polyvalente zaal met cafetaria gebouwd dat ook opengesteld wordt voor verenigingen van Beverst.

  Om de leefruimtes comfortabel te houden, wordt gebruik gemaakt van vloerkoeling. In de leefruimtes wordt ventilatie systeem D toegepast. In de kamers daarentegen is systeem C voorzien. Aanwezigheidsdetectoren in de gangen zorgen er ten slotte voor dat het energieverbruik voor verlichting beperkt wordt.

  Lees meer
 • Lanaken, WZC Bessemerberg
  lanaken 3

  Het bouwterrein is gelegen op de voormalige site van het ZOL aan de Bessemerstraat te Lanaken.

  De eerste fase van het Woonzorgcentrum Bessemerberg telt in totaal 120 kamers. De kamers bevinden zich aan de buitenzijde van woonblokken met telkens een onbelemmerd uitzicht naar de bosrijke omgeving. Verdringingsventilatie, vloerverwarming en vloerkoeling zorgen daar voor optimaal comfort.

  Het woonzorgcentrum met zijn eigen cafetaria, kapsalon, keuken, kine en andere diensten biedt op de site alle comfort in een zorgeloze sfeer.

  Lees meer
 • Lommel, Crematorium
  Macobo Referentie Lommel, Crematorium Stuifduin

  Vrijdag 27 januari vierden we de eerste steenlegging van het crematorium in Lommel. Vlak naast de huidige begraafplaats in Lommel prijkt momenteel een grote bouwput en heerst er intussen heel wat bedrijvigheid. Op die plaats zal in de loop van 2017 het nieuwe crematorium Stuifduin oprijzen. Bouwteam VALE met o.a. a2o architecten, Groep Vanhout en ingenieursbureau Macobo voltrekt het project. De werken zijn gestart eind 2016 en in totaal nemen ze ongeveer 1,5 jaar tijd in beslag. In het voorjaar van 2018 zal het crematorium haar deuren openen.

  Foto's: a2o 

  Lees meer
 • Landen, WZC Oleyck
  Macobo Stabo Oleyck referentie

  Het project omvat de herinrichting van de uitgebreide site van het OCMW Landen langs de Oscar Huysecomlaan. De woonzorgcampus biedt onderdak aan een woonzorgcentrum met 92 bedden, een dagverzorgingscentrum en 40 assistentiewoningen (uit te breiden met 45 assistentiewoningen).

  Voor de gebouwschil is hierbij gestreefd naar K30 door gebruik te maken van doorgedreven isolatie in de gebouwdelen. Bovendien is gekozen voor een ATES (aquifer thermal energy storage) systeem in mergel wat een doorgedreven geologische kennis vraagt. Hierdoor kan men koelen in de zomer en verwarmen op lage temperatuur in de winter. Voor de ventilatie is ook gestreefd naar duurzaamheid en comfort. We maken gebruik van een luchtgroep met warmtewiel om optimaal energierecuperatie te bekomen.
  De verschillende technieken en performante gebouwschil maken van het woonzorgcentrum een laag energetisch gebouw.

  Lees meer
 • Genk, Ziekenhuis Oost Limburg
  blok K 29

  Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is een algemeen ziekenhuis met een universitair karakter.
  MACOBO-STABO was ondermeer betrokken bij de realisatie van het K-Blok, dat volgende functies huisvest:

  • geriatrische verpleegafdelingen
  • 7 interventiezalen cardiologie
  • raadpleging geriatrie, thoracovasculaire, pneumologie.

  Gebouwtechnieken:

  • klimaatplafonds voor koelen en verwarmen
  • bussysteem voor verlichting, zonwerking e.d.
  Lees meer
 • UZ Leuven, Vrouw en Kind
  Leuven V2 14

  Binnen het masterplan voor campus Gasthuisberg van UZ Leuven, wordt het bestaande ziekenhuis uitgebreid met een nieuwbouw Fase IVb 1 & 2. Hierin worden alle bestaande functies van het programma “Vrouw en Kind” geherlocaliseerd.

  Dynamische simulaties, waarin een evenwicht is gezocht tussen de energievragen voor verwarming en koeling, oververhitting en daglichttoetreding, maken van Fase IVb een laag energie gebouw.

  Lees meer
 • UZ Leuven, Neonatale Intensive Care Unit
  UZL kritieke diensten

  De verschillende afdelingen binnen het gebouw “kritieke diensten” vragen telkens om aangepaste technische installaties:

  • de basisinstallaties zijn allemaal verzameld op twee technische verdiepingen verdeeld over het gebouw.
  • de dimensionering van de warmte- en koudeafgifte-toestellen houdt rekening met het masterplan energie waarbij energieopslag in de bodem (KWO) wordt toegepast.
  • de verse luchtdebieten zijn steeds bepaald op basis van hygiënische eisen. Indien deze onvoldoende zijn om de warmtelasten op te vangen, is aanvullend een klimaatplafond voorzien dat eveneens perfect aansluit bij het principe van LTV/HTK en de strenge hygiënische eisen.
  • in de behandeling van de verse lucht wordt veralgemeend aan energierecuperatie gedaan via een collectief twin-coil systeem.
  • de verlichting is energiezuinig.
  Lees meer
 • UZ Leuven, Operatiezalen en Recovery
  OK

  Door de nieuwbouw van het gebouw “Kritieke Diensten” is het aantal operatiezalen van het ziekenhuis met 10 stuks verhoogd. Om de daaraan gekoppelde stijging van post anesthesie-plaatsen te voorzien, diende de bestaande PAZA (post anesthesie zorgen afdeling) verbouwd te worden.

  Gezien er steeds een bepaalde capaciteit PAZA-plaatsen beschikbaar diende te blijven, moest de verbouwing gefaseerd worden uitgevoerd.
  Na de verbouwing van de PAZA zal deze niet alleen wat capaciteit en organisatie betreft aangepast zijn aan het nieuwe aantal operatiezalen, maar ook voldoen aan de hoogste bouwkundige en technische eisen voor dergelijke afdelingen.
  De PAZA sluit aan bij het reeds bestaande operatiekwartier. Deze 16 operatiezalen worden bijkomend gerenoveerd.

  Lees meer
 • UZ Leuven, parkeergebouw
  UZL parking kleur

  Gekoppeld aan de uitbreidingen van UZ Leuven is er een stijgende vraag naar bijkomende parkeerplaatsen op de campus Gasthuisberg.

  Een nieuwe ondergrondse parking met 1500 plaatsen voor personeel en 50 parkeerplaatsen voor ambulances en mindervaliden beantwoordt aan deze vraag.
  De vloerplaten - met uitzondering van de funderingsplaat - werden uitgevoerd in nagespannen beton waarmee balken en kolomkoppen werden vermeden.
  Het resultaat is een elegante uitstraling en een luchtige ruimte.

  De parking is uitgerust met een mechanische rook- en warmteafvoer en een parkeergeleidingssysteem.

  Lees meer
 • UZ Leuven, Protontherapie Centrum
 • Maaseik, ziekenhuis Maas en Kempen
  ZMK Maaseik

  Het ziekenhuisgebouw is ontworpen vanuit een vastgoedvisie. Daardoor is het verdeeld in losse gebouwen welke hun eigen functie hebben.
  Voor elk gebouw is een eigen draagstructuur gekozen, optimaal aangepast aan de bestemming.

  Bij de technische installaties zijn de opwekking van warmte, koude, elektriciteit (normaal en nood) en water gecentraliseerd opgesteld op het hot-floor gebouw. Van daaruit wordt gedistribueerd naar de andere verbruikers. De luchtbehandelingsinstallaties staan verspreid opgesteld, telkens op de dakverdieping.

  Voor het energieconcept is uitgegaan van de logica van de TRIAS ENERGETICA met als meest opvallende maatregel de aanleg van een energieopslagsysteem onder de vorm van een koude-warmteopslag (KWO).

  Lees meer
 • UZ Gent, Kinderziekenhuis
  UZ Gent

  Kinderen vormen de voornaamste doelgroep binnen de nieuwbouw voor de pediatrische afdeling voor het Universitair Ziekenhuis te Gent. De uitdaging was dan ook om een eigenzinnig en herkenbaar gebouw te ontwerpen. Tevens was er de praktische uitdaging om het project van circa 16 000 m² te ontwerpen en te realiseren in een tijdspanne van 46 kalendermaanden: 22 maanden t.e.m. toewijzing en 24 maanden voor de uitvoering.

  Lees meer
 • Dendermonde, AZ Sint-Blasius
  St Blasius 056

  Het nieuwe operatiekwartier bevindt zich op de begane grond, deels in een verbouwde zone, deels in een annex nieuwbouw.

  De bestaande ruwbouwstructuur was origineel ontworpen voor verpleegafdelingen. Het was dan ook een ruimtelijke uitdaging om de veel intensere technische installaties, horende bij de recovery, hierin te integreren.
  Om de operatiezalen een voldoende vrije hoogte te bieden, zijn deze ingericht in een aansluitende nieuwbouw met een onderliggende technische kelder.

  Lees meer

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen 5 werkdagen

VRAAG HIER UW OFFERTE