Case: Hoe 20% besparen op wapeningsstaal?

Posted by On 6 november 2018 08:30

#stabiliteit, #macobogroup, #wapeningsstaal, #optimalisatie, #stabo

2019.10.30 Blog besparing wapening Medium

Aan de Hasseltse Kanaalkom investeert bouwheer Kanaalkom Development in de ontwikkeling van Quartier Bleu, een modern woonproject vlakbij het bruisende centrum van Hasselt.

Besparing van 720 ton wapeningstaal

Op dit moment zijn 8 van de 10 gebouwen uitgevoerd en onze dochteronderneming STABO is erin geslaagd een totale besparing van maar liefst 720 ton wapeningsstaal te realiseren. Dit komt overeen met een besparing van meer dan 20% ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp! De extra kost van onze studie is bijgevolg slechts een fractie van de besparing voor bouwheer en aannemer.

Het project werd ontworpen door de gerenommeerde architecten Alfredo De Gregorio & Partners en Antonio Citterio en omvat twaalf woonblokken met luxe-flats, woningen, studio’s en appartementen. STABO werd voor dit project door de aannemers Houben en Strabag aangesteld voor een kosten-optimaliserende structuurstudie van de ondergrondse delen, samen goed voor maar liefst 85 000 m3 beton, 10 000 ton wapeningsstaal en 200 ton profielstaal over 128 000 m2 aan vloerplaten.

Doorgedreven optimalisatie

STABO zette in op een doorgedreven optimalisatie van het structuurontwerp, waarbij de voorziene paalfundering werd vervangen door een algemene funderingsplaat, en de prefab betonstructuur grotendeels vervangen werd door ter plaatse gestorte betonnen elementen. Dit leidde ertoe dat de aannemers een aanzienlijke besparing in profielstaal realiseerden ten opzichte van het oorspronkelijk ontwerp van de onderbouw.

De bouwheer besloot daarop om de lopende uitvoeringsstudie van de bovengrondse delen, die bij een andere partij zat, stop te zetten en naar STABO over te hevelen. Wij maakten vooraf een inschatting van de te reduceren kilo’s beton en wapeningsstaal en legden contractueel de minimale besparing vast.

Dagelijks overleg

Praktisch realiseerde STABO een belangrijke reductie in wapeningsstaal door het realistisch en correct wapenen van de wanden, balken en vloeren, waarbij de wapening geconcentreerd werd in de knopen die dit vereisten in plaats van te werken met geüniformeerde wapening over grotere zones. Hierbij is er dagelijks overleg geweest met zowel de bouwheer en de aannemer als met controleorganisme SECO om een vlotte goedkeuring van de nieuwe berekeningen en de geoptimaliseerde uitvoeringsplannen te verkrijgen. De lopende werf heeft hierbij op geen enkel moment vertraging opgelopen.

Joachim Grochowczak
Projectingenieur Stabiliteit
joachim.grochowczak@macobo-stabo.be

Wenst u ook voor uw specifieke project een overleg over een dergelijke kosten-optimaliserende studie? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo-Stabo, op +32 460 94 21 39 of maaike.deverwerre@macobo-stabo.be