Case: Een nieuwe materniteit voor UZ Leuven, Campus Gasthuisberg

Posted by On 11 februari 2019 15:39

#uzleuven, #gebouwtechnieken

Leuven V2 14 kopie

Onze ingenieurs zijn al jaren actief op Campus Gasthuisberg van UZ Leuven voor het technisch ontwerp van de gebouwtechnieken. Begin dit jaar werd de nieuwe materniteit “Vrouw & Kind” in gebruik genomen. De laatste fase van de inhuizing in januari 2019 zette de kroon op het werk, dat we na het winnen van het wedstrijddossier in mei 2005 hebben aangevat met het ontwerpteam Stabo - dJGA - ar-te.

Stabo was als ontwerper van de droge technieken (elektriciteit) van het project “Fase III” op campus Gasthuisberg al actief sinds het einde van de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De nieuwbouw voor het zorgprogramma “Vrouw & Kind” dat ook “Fase IV” werd genoemd, was dus een voortzetting van een leuke samenwerking.  Het takenpakket werd uitgebreid met ook de studie van de natte technieken. (HVAC en Sanitair).  Alvorens aan de uitvoering van Vrouw & Kind kon gestart worden, zijn eerst de projecten “Kritieke Diensten” en een nieuw “Ondergronds parkeergebouw” ontworpen en gerealiseerd, samen goed voor 80 000m².

De evolutie van de medische wereld is erg dynamisch. Daarom moeten dergelijke projecten flexibel zijn. Deze overweging resulteerde in ons voorstel om de lay-out van de technische installaties zo te voorzien dat een verdiepingsvloer maximaal kan ontruimd worden voor het geval er een andere invulling noodzakelijk wordt.  Daar waar vroeger vooral gewerkt werd met een groot aantal kleinere schachten, zijn in dit gebouw de schachten beperkt in aantal en telkens geïntegreerd in de verticale circulatiekernen. Hetzelfde geldt voor de verdeelborden elektriciteit van sterk- en zwakstroom.  Zowel de schachten voor de natte technieken als deze voor de elektrische installaties zijn zo ingericht, dat technisch personeel er onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren zonder de circulatie in de gangen te verstoren.

Al de technische lokalen zijn verzameld op de bovenste verdieping wat de exploitatie vergemakkelijkt.

Duurzaamheid en comfort lagen aan de basis van de voorgestelde gebouwtechnieken, met telkens het budget als controleparameter. De patiëntenkamers worden verwarmd en gekoeld door klimaatplafonds welke via straling hun energie overdragen zonder risico op tocht. De raadplegingsboxen worden dan weer geklimatiseerd door actieve koelbalken die ook de verse lucht aanvoeren. Door dynamische simulaties kon aangetoond worden dat de stafburelen een aanvaardbaar zomercomfort zullen kennen zonder mechanische koeling. Daglichtsimulaties ondersteunden de architecten in het uitwerken van de talrijke patio’s die het grote project doorsnijden en de beleving positief beïnvloeden. Healing Environment vraagt aandacht voor veel facetten.

Uiteraard vullen LED-armaturen het overvloedige daglicht aan.  Waar dit risico bestaat, zorgen intelligente sensoren ervoor dat deze niet langer of intensiever branden dan noodzakelijk.

De stafburelen zijn gegroepeerd in een afzonderlijk deelgebouw dat op elke verdieping verbonden is met de verpleegvloeren. 

Dit deelgebouw is het eerste ziekenhuisgebouw op de campus dat onderworpen was aan de nieuwe EPN-regelgeving (EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen) en scoort met E60 heel energiezuinig in zijn categorie.

Frank Mellaerts
Teamleader Gebouwtechnieken Ziekenhuizen
fm@macobo-stabo.be

Wenst u ook voor uw specifieke project meer informatie? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo-Stabo, op +32 460 94 21 39 of maaike.deverwerre@macobo-stabo.be