Blog: Terug naar school met MACOBO-STABO

Posted by On 3 september 2019 06:50

#stabiliteit, #gebouwtechnieken, #dbfm

Scholen van Morgen 3

Gisteren ging het nieuwe schooljaar van start. Afgaand op cijfers van 2017-2018* faciliteren de Vlaamse schoolgebouwen maar liefst 256.000 kleuters, 728.000 kinderen en 442.000 tieners. Met het academiejaar voor hogescholen en universiteiten komen daar nog eens 262.000 studenten bij.

Een deel van die leerlingen en studenten lopen nu al school in verbeterde omstandigheden, maar dat wordt in de toekomst meer en meer de standaard. Want om een antwoord te bieden op de lange wachtlijsten van schoolbouwprojecten, legde de Vlaamse overheid in 2006, namelijk de fundamenten voor een inhaalbeweging met als doel de grote achterstand terug te dringen. Dit kwam er onder de vorm van een PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking). Op 25 november 2016 heeft de Vlaamse regering een decreet voor dit zogenaamde DBFM-investeringsprogramma (Design-Build-Finance-Maintain) goedgekeurd.

MACOBO-STABO heeft een ruime expertise binnen de DBFM-aanpak:

  • Onze organisatie is voldoende groot om binnen de vooropgestelde timing de opdrachten uitvoeren.
  • De KMO-spirit die binnen MACOBO-STABO leeft, zorgt voor een grote betrokkenheid en flexibiliteit van onze medewerkers.
  • Onze multidisciplinaire aanpak met een interne coördinatie van de studies is voor elk project een meerwaarde. Stabiliteit, gebouwtechnieken, duurzaamheid en akoestiek in één hand!
  • Onze ervaring en expertise in diverse sectoren laat toe, om samen met de opdrachtgever, snel tot goede beslissingen te komen.
  • We werkten al mee aan een tiental schoolprojecten voor stabiliteit en technieken, voor zeventien projecten voerden we de EBP-verslaggeving en haalbaarheidsstudies alternatieve energie uit en we verzorgden de veiligheidscoördinatie van projecten in provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.

 

Hoe werkt de DBFM-aanpak binnen de scholenbouw?

  • Schoolbesturen schrijven een opdracht uit voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) gedurende 30 jaar van verschillende schoolbouwprojecten.
  • Een private partner stelt zich kandidaat om de verschillende schoolbouwprojecten te realiseren én gedurende 30 jaar te onderhouden.  Daartegen ontvangt de private partner een beschikbaarheidsvergoeding voor die periode.
  • Het schoolbestuurontvangt jaarlijks een subsidie om het grootste deel van die beschikbaarheidsvergoeding te kunnen betalen.

 

Welke rol speelt het ingenieursbureau?

MACOBO-STABO neemt in diverse dossiers de rol van ontwerpend ingenieursbureau op zich; hierbij werken we in opdracht van de DBFM-vennootschap. We voeren de studies stabiliteit en gebouwtechnieken uit, zijn betrokken bij de aanbesteding en treden op als controlerend ontwerper.

Als uitvoerend ingenieursbureau werkt MACOBO-STABO ook mee aan de zijde van de private partner, de aannemer. We bestuderen en berekenen de stabiliteit en gebouwtechnieken binnen de krijtlijnen van het programma van eisen en het bestek, om zo de investeringskost en/of onderhoudskosten te optimaliseren. Verder werken we de uitvoeringsplannen uit.

Daarnaast hebben we ook raamcontracten lopende met de DBFM-vennootschap; enerzijds voor EPB-verslaggeving en haalbaarheidsstudie alternatieve energie en anderzijds veiligheidscoördinatie.

*Bron: Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

 

Patrick Desutter
Consultant
patrick.desutter@macobo-stabo.be

Wens je te weten wat we voor jouw schoolproject kunnen betekenen? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo-Stabo, op +32 460 94 21 39 of maaike.deverwerre@macobo-stabo.be