Case: AZ Diest, bouwen op uitdagingen aan de Demer

Posted by Christof Van Dievoort On 20 november 2023 12:39

#engineering, #construction, #healthcare

2023.11.21 AZ Diest website en nieuwsbrief bij tekst

Voor het nieuwe stadsziekenhuis kozen AZ Diest en Stad Diest een locatie in het hart van de stad langsheen de Demer. Het binnenstedelijke gebied en de nabijheid van de rivier zorgen voor verschillende uitdagingen voor stabiliteit en daar gaan we het in deze blog uitgebreid over hebben.

Het drie jaar durend nieuwbouwproject wordt gefaseerd opgetrokken en bestaat uit vier bouwlagen over 21.600 m² met o.a. een nieuw chirurgisch dagcentrum, een afdeling voor moeder & kind en een uitbreiding voor de afdeling geriatrie & revalidatie.

Natuurelementen versus vervuiling

De nieuwe locatie geeft de mogelijkheid tot integratie van natuurelementen zoals het park en de oever van de Demer, wat een absolute meerwaarde kan bieden voor revalidatie en herstel, maar brengt ook een aantal moeilijkheden met zich mee. Naast de hoge grondwaterstanden door de nabijheid van de rivier werden eveneens veenlagen vastgesteld in de zeer slappe ondergrond. Hierdoor is de omgeving extra gevoelig aan zettingen bij verlaging van de grondwaterstand.

Bovendien bleek op de site een historische PFAS-vervuiling aanwezig in de ondergrond, doordat er vroeger een brandweerkazerne gelegen was. Om deze complexe combinatie van ondergrond- en omgevingsfactoren aan te pakken werd in samenwerking met de geohydroloog een uitgekiend bemalingsplan op maat uitgewerkt om een droge bouwput te kunnen realiseren.

Er werd gekozen voor een gesloten bouwput in de vorm van een soilmixwand, met een aangepast retourbemalingssysteem, dat eerst getest werd door het uitvoeren van een proefbemaling. Bij de grondwaterverlaging in de bouwput werd het opgepompte vervuilde grondwater continu gezuiverd en gefilterd vooraleer het terug werd geïnfiltreerd buiten de bouwput. Op deze manier werd de vervuiling aangepakt, en bleef de grondwaterstand rondom de bouwput in grote mate ongewijzigd waardoor de zettingsrisico’s naar de omgeving maximaal beperkt werden.

De paalfundering en kelderkuip konden vervolgens ‘in den droge' uitgevoerd worden. Momenteel is de bemaling stopgezet en gaat het grondwater langzaam weer richting zijn natuurlijke stand ter hoogte van de bouwput. Om te vermijden dat de kelder zou opdrijven door de grote opwaartse waterdruk zijn de paalfunderingen zodanig ontworpen om deze trekkrachten te kunnen opvangen.

Bovenbouw van de eengemaakte zorgcampus

De bovenstructuur is opgebouwd uit betonkolommen, zo veel mogelijk in geprefabriceerd beton om de bouwtijd te beperken, en kernen in gewapend beton, welke instaan voor de laterale stabiliteit van het gebouw.

Rondom rond zijn balken in gewapend beton voorzien die fungeren als verstijvend element voor de vloerplaten en progressive collapse voorkomen. Voor de vloeren is geopteerd voor een ter plaatse gestorte betonplaat met gewichtsbesparende holle elementen, die ingebetonneerd worden om het gewicht van de draagvloer te beperken. Op deze manier wordt een lichtere structuur gerealiseerd, wat zorgt voor een economisch en milieubewust efficiënt ontwerp, dat minder materiaalgebruik vereist.

Door het ontbreken van onderdoorhangende balken en het monoliete karakter van de draagvloer kan men bovendien ongehinderd technieken tegen de onderzijde van de plaat laten verlopen en doorboringen maken doorheen de plaat, wat uiteraard een groot pluspunt is voor een ziekenhuisgebouw.

Verbinding tussen oud en nieuw

Om het nieuwe gebouw met de bestaande campus te verbinden wordt over de Demer een stalen brug gebouwd. Hierbij zijn langsheen beide landhoofden paalmassieven opgebouwd, waarop de brugpeilers worden geplaatst. In samenspraak met de aannemer wordt de structuur van de brug verder gedetailleerd om een vlotte uitvoering te bewerkstelligen en te waken over een veilige en gemakkelijke aanlevering van de brugdelen tot op de werf.

Momenteel worden de laatste vloerplaten gestort en wordt de gevelsteen volop opgetrokken. Eind dit jaar kan de aannemer het gebouw wind- en waterdicht maken om in het voorjaar 2024 de ruwbouw af te ronden. De plaatsing van de technieken en afwerking is reeds parallel opgestart om tegen half 2025 te kunnen opleveren, waarna AZ Diest de nieuwe zorgcampus in gebruik kan nemen.

Wordt vervolgd op social media, dus volg ons voor updates  

Wil je ook weten wat onze BIMmers over AZ Diest te vertellen hebben?

Christof Van Dievoort
Projectleider Stabiliteit
christof.vandievoort@macobo-stabo.be

-
Wens je te weten wat we voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo-Stabo, op +32 460 94 21 39 of maaike.deverwerre@macobo-stabo.be