Blog: 3D wapenen... een mythe of realiteit?

Posted by Aziz Boutwaline On 11 december 2018 om 08:00

#bim, #automatisatie, #3D

foto blog dec18

Sinds enkele jaren heeft BIM binnen de bouwwereld een vlucht genomen. Steeds meer bedrijven maken de overstap naar een op BIM gebaseerde werkmethode en plukken hier de vruchten van. Hiermee wordt BIM niet langer de uitzondering, maar eerder de regel. Bij MACOBO zijn we sinds een aantal jaren gebeten door het BIM-virus. In dat licht zijn we hard op weg om al onze processen naar een op BIM gebaseerde werkmethode om te zetten. Daar is 3D wapenen er één van, en wat voor één.

Clash Detections

Momenteel maken wij gebruik van Tekla Structures®. Dit is software met grote rekencapaciteit, waarmee we met grote snelheid onze modellen 3D kunnen wapenen. Met programmatie van vooraf ingestelde parameters is het wapenen in sommige gevallen niet meer dan een muisklik. Omdat het hele ontwerp in 3D is opgebouwd is een betere visuele controle mogelijk en kunnen we met clash detections bouwfouten voorkomen.  Clash Detections zijn controles op onderdelen die elkaar in de weg zitten in het ontwerp en dus ook in de uiteindelijke bouwfase zouden hebben opgetreden. Denk maar aan leidingen die door een constructief element lopen.

Aanpassingen in het ontwerp van de betonstructuren kunnen door ons eenvoudig verwerkt worden, omdat de wapening gelinkt is aan de 3D geometrie van het gebouw.

Conflictvrij wapeningsplan

We bouwen ons wapeningspakket digitaal op en kunnen zo meteen zien of het überhaupt mogelijk is om de berekende wapening effectief op de werf te plaatsen.  Vrijgave voor bestelling en plaatsing op de werf gebeurt pas na deze controle, zodat de uitvoerders garantie hebben op een conflictvrij wapeningsplan. Zeker bij grote werven, met complexe knooppunten is dit meer noodzaak dan luxe.

Plannen op de werf

De arbeiders op de werf gebruiken vandaag nog steeds 2D plannen. Maar doordat alle info aanwezig is in ons 3D model, kunnen we gemakkelijk 2D uitvoeringstekeningen genereren uit onze software. Op alle plannen, snedes en details staat steeds precies dezelfde info. We maken komaf met tegenstrijdigheden tussen verschillende plannen en detailtekeningen. Ook het generen van buig- en meetstaten is dankzij deze manier van werken niet meer dan aan de juiste knopjes draaien. Alle info staat in het model en hoeft niet nogmaals handmatig in lijsten overgezet te worden.

Het 3D wapenen is dus allang geen mythe meer, maar dagdagelijkse realiteit. De vraag is dus niet meer of u moet overstappen op het 3D wapenen, maar hoe. 

 

Aziz Boutwaline
aziz.boutwaline@macobo.be

Wens je meer informatie? Neem dan contact op met Aziz Boutwaline, Sales Representative bij MACOLINES (MACOBO Group), op +32 13 56 02 71 of aziz.boutwaline@macobo.group.