Blog: Future-proof renoveren

Posted by Ellen Simoen, Laurens Boeckx en Maaike Deverwerre On 10 augustus 2020 15:15

#engineering, #renovatie, #reconversie, #vernieuwbouw

20180601 1541 Large

 ‘Maak van renovaties en vernieuwbouw een essentiële pijler in het Vlaamse heropbouwbeleid’ kopt de open brief die NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) de wereld instuurt – symbolisch of niet – net voor het bouwverlof. Het is een oproep aan de Vlaamse regering om in te zetten op renovaties en vernieuwbouw als antwoord op de economische crisis. De brief wordt ondersteund door stakeholders in het bedrijfsleven en milieubewegingen en maatschappelijke spelers, en stelt dat de opportuniteiten heel duidelijk in de bouwsector liggen.


Ons eigen team renovatie-experten

Via de vele studies, maar ook wandelingen tot zelfs kruippartijen in technische kelders en op daken, hebben onze renovatie-experten specifieke kennis opgedaan in onder andere:

• Pragmatische en technisch hoogstaande oplossingen voor structurele aanpassingen van gebouwen van verschillende leeftijden; gaande van restauraties van 17e-eeuwse panden tot renovaties van gebouwen uit de jaren ‘70
• Complexe versterkingen van funderingen van bestaande gebouwen
• Analyseren van onderhoudskosten van bestaande installaties versus kosten vernieuwing
• Uitwerken van een gedetailleerde dimensionering, via scans van bestaande installaties en door 3D modellering van hedendaagse technische installaties, binnen de beperkingen van vrije hoogtes en vloer- en plafondpakketten

Hierdoor zijn we bij onze klanten gekend voor praktische oplossingen die rekening houden met het nieuwe ontwerp en alle randvoorwaarden opgelegd door de energetische en comfortdoelstellingen.


Samenwerking tussen stabiliteit, technieken, EPB en akoestiek

Na de eerste plaatsbezoeken, waarbij de staat van de bestaande structuur wordt nagegaan en afgetoetst aan de opgedane kennis in vroegere projecten, doet de stabiliteitsingenieur een principevoorstel tot adaptatie. Hierbij staat de structuur steeds ten dienste van de architectuur en wordt gewerkt met het nodige respect voor de bestaande structuur. Indien vernieuwen van vloerpakketten aangewezen is, kiezen we hierbij zoveel mogelijk voor transporteerbare lichtgewichtsystemen (potten en balken, rooster en holtevloeren, CLT platen, … ). Daarnaast gaat de duurzaamheidsingenieur in gesprek met de architect en bouwheer om de schaal van de energetische renovatie vast te leggen via een kosten-baten analyse.

Het effect van het vernieuwen van de vloerplaten en de zo gecreëerde plaats in het pakket, waarin we naast de technische voorzieningen ook de thermische en akoestische comfortmaatregelen opnemen, is cruciaal en medebepalend voor het vastleggen van de graad van vernieuwing van de buitenschil (zware energetische renovatie). Praktisch gezien merken we dus dat we in vele gevallen van binnen naar buiten werken wat een beetje contra-intuïtief is, maar wel het efficiëntst werkt.

In de gevallen dat gevelzichten beschermd zijn door erfgoedregels opteren we vaak voor het toevoegen van isolatieschillen aan de binnenzijde; waarbij we trachten de thermische knopen maximaal mee in te pakken gebruikmakend van het vernieuwde vloer- en plafondpakket. We bewaken hierbij nauwgezet het hygro-thermisch comfort en door gebruik van zachte isolatiematerialen creëren we ook een akoestische meerwaarde.


MACOBO-STABO ziet kansen

Bij MACOBO-STABO zijn we dus al langer overtuigd van het belang van renovatie- en restauratieprojecten. Onder andere als antwoord op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (a.k.a. Betonstop), die aangeeft dat we op een andere manier moeten bouwen en renoveren, maar ook als onderdeel om tegemoet te komen aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de toekomst. Dat het voorstel van NAV bovendien 35.000 nieuwe jobs zou creëren en een positieve impact heeft op het welzijn van onze burgers, juichen we alleen maar toe !

Lees ook wat onze experten te vertellen hebben over renovaties van historische gebouwen.
En bekijk ons filmpje over de renovatiewerken aan de indrukwekkende woontorens van Vinkenvelden en Kleine Heide, Hoboken.

 

Maaike Deverwerre
Sales & Marketing Manager
maaike.deverwerre@macobo-stabo.be

Wens je te weten wat we voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo Group, op +32 460 94 21 39 of maaike.deverwerre@macobo-stabo.be