Case: Een warm hart voor de Hoebanxsite

Posted by Bart Couwenbergh en Joep Roggen On 7 december 2020 11:25

#engineering, #duurzaamheid, #warmtenet, #conditiemeeting

2020.12.08 Case Nuhma

De Hoebanxsite aan het Dusartplein in Hasselt staat voor grote veranderingen. De huidige gebouwen op de site van de voormalige kazerne Hoebanx zullen op korte termijn plaatsmaken voor een uitbreiding van de campus van UHasselt, die reeds op de site aanwezig is, en wellicht een residentiële ontwikkeling. Nuhma, het Limburgs klimaatbedrijf, heeft in het kader van deze ontwikkelingen MACOBO-STABO aangesproken om de haalbaarheid van een warmtenet en centrale energieproductie op de site te onderzoeken.

Duurzaam, haalbaar en betaalbaar

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie werd afgetoetst aan Nuhma’s missie om Limburg CO2-neutraal te maken enerzijds en daarnaast aan de energetische en financiële duurzaamheid van het project zelf, waarbij telkens voor de verschillende techniekenscenario’s de verdienmodellen werden berekend en de impact op het klimaat werd begroot.

MACOBO-STABO heeft de impact onderzocht van centrale opwekking van warmte en koude, gecombineerd met centrale of decentrale elektriciteitsopwekking. Op die manier ontwikkelden we een tool die voor alle partijen de energie- en geldstromen - de investeringskosten (CAPEX) en uitbatingskosten (OPEX) - verstaanbaar in kaart bracht: voor de warmte/koude/elektriciteitsproducent, voor de uitbater van het warmtenet en voor de investeerder(s) op de site.

Een antwoord voor elk vraagstuk

We hebben niet alleen onze expertise van warmtenetten ingezet, want door onze ervaring in zowel grote residentiële als niet-residentiële nieuwbouwprojecten, werden de techniekenscenario’s ook steeds afgetoetst aan de noden van de andere invullingen op de site. Voor de investeerder van de appartementen is de impact op budget, E-peil en plaats-inname in technische ruimtes, bergingen en schachten belangrijk en brengen we dit inzichtelijk in kaart per scenario. Voor de niet-residentiële ontwikkelingen werd er reeds rekening gehouden met het beoogde comfort (bv. koeling) en met het minimum aan hernieuwbare energie, en ook hier is het behaalde E-peil van belang.

Voor de Uhasselt is het belangrijk om de impact op hun bestaande installaties te kennen en de eventuele koppeling aan het warmtenet slim te kunnen plannen. Hiervoor heeft MACOBO-STABO een conditiemeting volgens NEN 2767 uitgevoerd op de technische installaties van de drie bestaande gebouwen op de campus. Net zoals een lichaam een goede of slechte conditie heeft, heeft een installatie dat ook. Wij hebben op een objectieve manier geanalyseerd in welke conditie de installaties zich bevonden en welke onderdelen op welke termijn vervangen moeten worden. Op die manier kan vermeden worden dat, een op het eerste zicht zinvolle investering, een latere koppeling aan het warmtenet technisch of financieel onhaalbaar maakt en zo kan goed ingeschat worden wanneer en hoe deze gebouwen best op het warmtenet gekoppeld worden. De mogelijkheid om de bestaande installaties als back-up of als decentrale warmteopwekker van het warmtenet als er grote piekvragen zijn, te laten fungeren kan zo ook objectief beoordeeld worden.

Tenslotte heeft MACOBO-STABO het warmtenet future-proof ontworpen door in samenspraak met netbeheerder Fluvius de mogelijkheden te bekijken om dit in de toekomst aan een overkoepeld warmtenet te kunnen koppelen.

Wat is de conclusie?

Het besluit van onze haalbaarheidsstudie is dat het implementeren van een warmtenet en centrale energieproductie voorlopig niet interessant is voor deze site, binnen de gestelde randvoorwaarden van de betrokken actoren. De tool die MACOBO-STABO ontwikkelde kan evenwel nogmaals ingeschakeld worden als het project concreter en de invulling duidelijker wordt en daardoor de denkoefening nog eens herbekeken dient te worden.

De tool kan trouwens op elke site, die mogelijkheden biedt voor warmtenetten, losgelaten worden.

Joep Roggen
Projectleider Gebouwtechnieken
joep.roggen@macobo-stabo.be

Bart Couwenbergh
Projectleider Duurzaamheid
bart.couwenbergh@macobo-stabo.be


Wens je te weten wat we voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo Group, op +32 460 94 21 39 of maaike.deverwerre@macobo-stabo.be