Blog: Vernieuwing van uw energieaudit

Posted by Bart Couwenbergh On 10 april 2019 09:41

#energie, #audit, #europa

Energie audit.jpg

Alle gebouwen in Europa staan samen voor 40% van het totale Europese energieverbruik. Dit energieverbruik blijft stijgen, ondanks verhoogde inspanningen van overheden. Het verbruik en de uitstoot van ons gebouwenpatrimonium is dus een uiterst belangrijke factor in de klimaatverandering.

MACOBO-STABO engageert zich om het verbruik en uitstoot te beperken door nieuwbouw- en renovatieprojecten energiezuinig te ontwerpen, te begeleiden en te coördineren. Onze ingenieurs staan paraat voor opdrachten en studies op gebouwen die reeds - op korte of lange tijd - in gebruik genomen zijn.

Concreet biedt MACOBO-STABO studies aan in drie belangrijke stadia in de gebruiksfase van een gebouw:

  • Nazorg/ (seasonal) commissioning van een gebouw en zijn technische installaties om ervoor te zorgen dat de prestaties voldoen aan de verwachtingen (=verbruiksverwachtingen en comforteisen) van de gebouwgebruikers
  • (Verplichte) energieaudits om tijdens gebruiksfase het potentieel op energiebesparing te onderzoeken en ervoor te zorgen dat dit niet onbenut blijft
  • Conditiemetingen van gebouwen in een reconversiefase; waaruit een meerjarenplan van investeringen wordt opgesteld opdat het facility management en gebouwenbeheerders de toekomstige investeringen kunnen inschatten en plannen

Voor de verplichte Energieaudit voor grote ondernemingen is 2019 een mijlpaal.

Voor 1 december 2015 moesten Vlaamse ondernemingen die geen KMO zijn (bedrijven met meer dan 250 FTE’s of een omzet groter dan 50 miljoen EUR én een balanstotaal groter dan 43 miljoen EUR) een verplichte energieaudit uitgevoerd hebben. Voor Brussel was de uiterste deadline echter 31 december 2017. Dit allemaal in het kader van de Europese Richtlijn voor energie-efficiëntie.

Deze audit, uitgevoerd door een interne of externe, geaccrediteerde energiedeskundige van de vestiging, is maar geldig voor de periode van vier jaar en moet verplicht worden geactualiseerd. Dit wil zeggen dat ondernemingen die de audit uitvoerden in 2015, deze moeten laten actualiseren voor het einde van 2019.

Een actualisatie van een energieaudit wil zeggen dat een energiedeskundige, niet per se dezelfde als vier jaar geleden, aan de slag gaat met het verslag van de vorige energieaudit. Deze lijstte namelijk potentieel interessante energiebesparingen op. Tijdens de actualisatie worden dus de uitgevoerde besparingsmaatregelen gecontroleerd, gevalideerd en gerapporteerd aan het VEA. Daarnaast gaan onze energiedeskundigen verder kijken naar nieuwe interessante opportuniteiten.
Door onze multidisciplinaire ervaring bij MACOBO-STABO in zowel nieuwbouw, renovatie als met gebouwen in gebruiksfase, staan onze studies garant voor een pragmatische en realistische aanpak en een correcte inschatting van alle kosten.

Indien gewenst verzorgt MACOBO-STABO ook de verdere opvolging van de te nemen maatregelen: het maken van een nieuw ontwerp, opstellen van plannen, bestekken en lastenboeken, opvolging van de werken ter plekke en opleveringen!

Wenst u ook voor uw specifieke project meer informatie? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo-Stabo, op +32 460 94 21 39 of maaike.deverwerre@macobo-stabo.be