Blog: Wapenen in 3D?

Posted by Maaike Deverwerre On 8 mei 2017 10:36

#bim, #stabiliteit, #automatisatie, #architecten, #studiebureau, #ingenieursbureau, #macobo, #aannemers, #bimcollab

a2o architecten 1 v2

Bij het ontwerp van Stuifduin, het crematorium te Lommel, koos het bouwteam resoluut voor BIM. Het bouwteam VALE bestond uit opdrachtgever Pontes, a2o architecten, Groep Vanhout en Boydens Engineering. Pas kort voor uitvoering en in volle ontwerp stapte Macobo mee in als stabiliteitsingenieur.

Het project omvat 3 volumes: het crematoriumgebouw, het ceremoniegebouw en het cateringgedeelte. Alles gegroepeerd rond een centrale buitenruimte dat wordt beschouwd als een “Campo Santo”, een plaats voor rust en bezinning.

De bouw van de funderingen ging reeds van start begin 2017, toen de laatste hand nog werd gelegd aan het ontwerp en de technische studies. Deze strakke deadline betekende dat de samenwerking tussen alle partijen goed op elkaar afgestemd moest worden. Het architectenbureau gebruikte reeds ArchiCAD, een 3D design software voor architecten, en zo werd de stap naar de andere gekende ontwerpsoftware Revit snel gemaakt.

Bij BIM is samenwerking en procesoptimalisatie cruciaal en communicatie essentieel.  Daarom werd er beroep gedaan op BIMcollab. Deze software werd ingezet als online communicatie platform voor het documenteren van interferenties en opmerkingen. Deadlines werden gekoppeld aan desbetreffende verantwoordelijken en overbodig e-mailverkeer werd uitgesloten. Er werden tweewekelijkse BIM coördinatievergaderingen georganiseerd om alle openstaande issues te bespreken.

Het Team Stabiliteit van Macobo nam het initiatief ook de wapening in 3D uit te werken. Gerrit Beyens, BIM Modelleur: “Dit is een vrij uniek gegeven. Dit project omvat zowat alle mogelijke structurele elementen en was net daarom ideaal. De juiste workflow m.b.t. wapenen werd uitgewerkt en we schreven een aantal scripts om de nodige informatie te kunnen exporteren vanuit het BIM-model.”

Alle partijen waren nauw betrokken bij het proces en zo is het dit bouwteam gelukt de strakke deadlines te halen. Tijdens ontwerpfase zijn conflicten tussen architectuur, stabiliteit en technieken aangepakt, wat een positieve impact heeft op de snelheid en de rendabiliteit van de uitvoering.

Michel Janssens, BIM Manager bij a2o: “Aangezien ontwerp en uitvoeringsfase elkaar deels overlappen was het gebruik van BIM een grote meerwaarde om snel en accuraat op wijzigingen te kunnen inspelen. Zo konden we bijvoorbeeld de sparingen nodig voor de ventilatiekanalen meteen afstemmen met de stabiliteitsingenieurs van Macobo op basis van het aspectmodel van de onderaannemer HVAC. Doordat heel wat betonbalken in prefab werden gebruikt, konden tijdig de nodige sparingen en ankerpunten in het atelier voorzien worden. Eveneens de aspectmodellen voor de steeldeck daken en de gelamineerde liggers lieten ons toe alle knooppunten en aansluitingen tot in detail toe te coördineren met Macobo. Bepaalde boutverbindingen konden zelfs dankzij de wapening die beschikbaar was in 3D verder geoptimaliseerd worden.”

Chiel Beckers, BIM Coördinator bij Vanhout:” Door het verder detailleren werd het BIM coördinatiemodel voorzien van een hoger LOD (Level of Development), wat voornamelijk  naar uitvoering een belangrijke meerwaarde leverde. Voorheen kregen bevestigingspunten of -ankers pas een definitieve positie na montage van constructie-elementen. Nu kunnen deze reeds vooraf gepositioneerd en aangebracht worden. De omzetting tussen ontwerp en uitvoering is dus een belangrijk proces waar in de toekomst nog verder dient op ingezet te worden.”

Een van de belangrijkste lessons learned van dit project is de nood aan een degelijk en uitgebreid BIM protocol. En deze les nemen wij ter harte, want Macobo werkt iedere dag aan het verfijnen van zijn BIM aanpak.

Maaike Deverwerre
md@macobo.be
0460 94 21 39

Maaike Deverwerre is Sales & Marketing Manager bij Macobo. Indien u meer informatie wenst over onze diensten, neem dan contact op met haar.