Blog: De nieuwe akoestische norm is er!

Posted by Heidi Ruiz Villamil On 17 oktober 2022 08:42

#engineering, #construction, #akoestiek, #nieuwenorm

2022.10.18 AK nieuwe norm voor website

Eindelijk, na jaren van herzieningen, perfectioneringen, wijzigingen, aanpassingen en een zeer gedetailleerde analyse door experten akoestiek, heeft de nieuwe norm voor woningen deze zomer zijn intrede gedaan. 8 juli 2022 waren we niet alleen blij met de start van het bouwverlof, maar ook met het grote nieuws: de norm NBN S 01-400-1 2022 was gepubliceerd.

De overschakeling van een norm uit 2008 over een proefversie in 2019 naar een definitieve publicatie in 2022 heeft wat tijd gekost. Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige norm?

Veel dingen!

Deze norm bepaalt de eisen voor luchtgeluidisolatie en contactgeluidisolatie, gevelgeluidisolatie, geluid van technische installaties en galmbeheersing van specifieke ruimten. Dat is niet nieuw, wat wel nieuw is:

  • De specificatie van woningtypen die binnen en buiten het toepassingsgebied van de norm vallen. Binnen het toepassingsgebied: woningen die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor bewoning en niet afhankelijk zijn van gemeenschappelijke keukens, noch van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen. Buiten het toepassingsgebied: woningen bestemd voor kortstondige bewoning of met gemeenschappelijke keuken en sanitaire voorzieningen zoals dienstwoningen, studio's, vakantiewoningen, hotels.
  • De geluidsprestatieklassen (A, B en C). In de vorige versie werden twee klassen gehanteerd, namelijk de normale en de verhoogde akoestische comfortklasse. In de nieuwe norm is de prestatieklasse C vergelijkbaar met het normale akoestisch comfort van de vorige norm.
  • Bovendien worden aanvullende prestatie-eisen in het lage frequentiegebied voor lucht- en contactgeluidisolatie van bouwelementen ingevoerd: de gewogen geluidverzwakkingsindex van een bouwelement aangepast aan het specifieke geluidsspectrum RA,50= Rw+C50-3510 en het gewogen genormaliseerde contactgeluidniveau voor het uitgebreide frequentiegebied 50 Hz - 2500 Hz en gecorrigeerd om representatiever te zijn voor A-gewogen loopgeluiden LI,50= Ln,w+CI,50-2500.
  • Voor de beoordeling van luchtgeluidisolatie worden meer representatieve afzonderlijke waarden gebruikt. De oude norm (NBN S 01-400-1 2008) gebruikte het gewogen gestandaardiseerde geluidsdrukniveauverschil Dntw, ter plaatse gemeten om het luchtgeluid tussen twee ruimten te karakteriseren. De nieuwe norm gebruikt de gewogen gestandaardiseerde geluidsisolatie, gemeten in situ tussen twee ruimten en aangepast voor een geluidsbron met een roze geluidsspectrum DA= Dntw+C.
    Net als in de vorige norm houdt de luchtgeluidisolatie rekening met het geluid buiten de woning en binnen de woning. In deze norm wordt echter een specifieke eis gesteld aan het geluid dat afkomstig is van een circulatieruimte buiten de woning wanneer de ruimte door één of twee deuren wordt gescheiden. In klasse C bijvoorbeeld, is de vereiste luchtgeluidisolatie voor een studio 10 dB gedaald, naar 44 dB terwijl dat vroeger 54 dB was.
  • De beoordelingsmethode voor installatiegeluid is vereenvoudigd. De overschrijdingseis m.b.t. het achtergrondgeluidsniveau van de technische installaties is vervangen door een beoordeling van het (specifieke) geluid van een installatie. LAeq,nT of LAFmax,,nT wordt gebruikt.
  • Een tweede alternatieve methode voor de beoordeling van de geluidisolatie van gevels wordt ingevoerd: de isolatie wordt intern beoordeeld door het geluid buiten te meten.
  • Een speciale vermelding gaat naar de isolatie van gemeenschappelijke wintertuinen en galerijen.

Waar wordt deze norm gebruikt?

Deze norm is van toepassing op woningen die niet afhankelijk zijn van gemeenschappelijke keukens, noch van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zoals dienstwoningen of studio's. Hij is niet van toepassing op woningen die bestemd zijn voor bewoning van korte duur (minder dan een maand) of woningen met gedeelde keuken en/of sanitaire voorzieningen zoals kamers in studentenwoningen of verpleeghuizen.

Wanneer is deze norm van toepassing?

Sinds het uitkomen van de proefversie in 2019 vragen akoestiekers zich af wanneer deze nieuwe norm met zoveel voordelen kan worden toegepast. Welnu, geen vragen meer, hij geldt als goede praktijk voor gebouwen die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor bewoning en waarvoor een aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend na 1 januari 2023.

Lees je graag onze eerdere blogs over akoestiek?

Heidi Ruiz Villamil
Projectleider Akoestiek
heidi.ruiz@macobo-stabo.be

 

Wens je te weten wat we verder voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo-Stabo, op +32 460 94 21 39 of maaike.deverwerre@macobo-stabo.be